• Algemeen

Schrijf u hier in op onze digitale nieuwsbrief 

 

Welkom op de website van gemeente Heers 

Wij hopen dat je hier vlot alle nodige informatie kan terugvinden.

Is er toch iets niet duidelijk? Neem dan gerust contact op met de medewerkers van de betrokken dienst. Zij staan klaar om je met raad en daad bij te staan.

Openingsuren Administratief Centrum 

maandag 08u30 - 12u30 13u00 - 19u00
dinsdag 08u30 - 12u30 -
woensdag 08u30 - 12u30 13u00-16u30
donderdag 08u30 - 12u30 -
vrijdag 08u30 - 12u30 -
zaterdag 09u00 - 12u00* -
zondag - -

* Uitsluitend dienst burgerzaken, ook voor toeristische info!

Tel: 011 48 01 01


Voor iedere bromfiets en licht vierwieler een nummerplaat 

Bezit je een van deze voertuigen? Vergeet dan niet de inschrijving ervan in orde te brengen!

Sinds 31 maart 2014 moeten nieuwe bromfietsen en lichte vierwielers worden ingeschreven. Deze verplichting geldt nu ook voor alle bromfietsen die reeds voor deze datum in het verkeer circuleerden.

Bezit je een van deze voertuigen en rijd je er al van voor 31/3/2014 mee? Dan moet je dit voertuig inschrijven en een nummerplaat aanvragen vóór 11/12/2016.

Wat moet je doen?

  1. Verzamel de nodige documenten en informatie.
  2. Ga hiermee naar een postkantoor.
  3. In het postkantoor krijg je een aanvraagformulier voor inschrijving. Vul dit verder in en onderteken het.
  4. Bezorg dit aanvraagformulier voor inschrijving aan je verzekeraar. Die regelt de verdere inschrijving.
  5. De postbode bezorgt je nummerplaat aan huis.

Waarom is dit nodig?

Een nummerplaat is belangrijk in geval van diefstal van je voertuig of een ongeval met een bromfiets of lichte vierwieler want:

  1. Een nummerplaat vergemakkelijkt de identificatie van het voertuig.
  2. Ook de eigenaar van het voertuig is gemakkelijker te achterhalen en is verzekerd.

Tot op vandaag hebben ongeveer 53.000 eigenaren de inschrijving van hun voertuig afgerond. Naar schatting moeten 200.000 voertuigen worden ingeschreven in deze regularisatieprocedure. De FOD Mobiliteit en Vervoer roept dus alle betrokkenen op om de nodige stappen te zetten voor 11 december 2016.

Alle informatie over de regularisatieprocedure vind je op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer:

http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/kentekenplaten/bromfietsen


Elektriciteits- of aardgasaansluiting aanvragen kan voortaan in 20 minuten 

Nieuw digitaal loket ‘Mijn Infrax’ is uniek in Europa

Donderdag 17 november 2016 — Infrax, één van de twee Vlaamse netbeheerders, lanceert vandaag op zijn website de nieuwe digitale toepassing ‘Mijn Infrax’. Die maakt het voor gezinnen en bedrijven mogelijk om snel en handig aansluitingen voor elektriciteit, aardgas, kabeldistributie en riolering aan te vragen. Klanten krijgen via het systeem voortaan binnen de 20 minuten automatisch een op maat gemaakte prijsofferte en kunnen zelf bepalen wanneer de Infrax-technici moeten langskomen om de aansluitingen te verrichten. Deze verregaande digitale aanpak is uniek in Europa.

Gezinnen en bedrijven vragen jaarlijks 80 000 keer een nieuwe nutsaansluiting (elektriciteit, aardgas, riolering of kabeldistributie) of wijziging ervan aan in één van de 122 Vlaamse gemeenten waar Infrax actief is. Tot nu toe gebeurde dat via een lang proces waar nog papierwerk, formele handtekeningen en standaard-werfbezoeken aan te pas kwamen. Op die manier duurde het vaak enkele weken voor een aanvraagdossier volledig was en een concrete datum voor de aansluiting kon worden bepaald.

Met de nieuwe Mijn Infrax-module op infrax.be verandert dit grondig. Voor de grote meerderheid van alle aanvragen is het hele proces nu binnen de 20 minuten en volledig digitaal afgerond, inclusief ondertekening van een op maat gemaakte prijsofferte en afspraak voor de uiteindelijke aansluiting. De aanvrager kan die datum voortaan ook zelf kiezen. Elke aanvrager krijgt ook een op maat gemaakte digitale brochure met alle informatie over zijn aanvraag.


Interesse uit Scandinavië

Infrax heeft drie jaar aan de nieuwe toepassing gewerkt. Gebruikers werden meerdere malen tijdens het ontwikkelingsproces in focusgroepen betrokken, om de toepassing zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

‘Mijn Infrax’ is dan ook uniek in zijn soort. Geen andere netbeheerder heeft het proces van aanvragen of wijzigen van nutsvoorzieningen zo ver gedigitaliseerd en gepersonaliseerd als Infrax. Vanuit Wallonië en Scandinavië is er al interesse om de toepassing ook daar te introduceren.

Klantentevredenheid centraal

Frank Vanbrabant, CEO van Infrax, is erg trots op de nieuwe digitale toepassing:

“Infrax gaat de komende jaren voor een nog grotere klantentevredenheid, zowel bij gezinnen, bedrijven als de gemeentebesturen waar we voor werken. ‘Mijn Infrax’ is een zeer belangrijke nieuwe stap in dat proces.”
 

Ook per telefoon en in de klantenkantoren

Wie minder vertrouwd is met het internet kan trouwens ook nog steeds telefonisch of in één van de Infrax-klantenkantoren zijn aanvraag regelen. Infrax-medewerkers maken dan zelf gebruik van de Mijn Infrax-toepassing om de aanvraag te voltooien.
 

Loket voor groene stroom

Op 23 november wordt ook het nieuwe unieke loket voor groene stroom in ‘Mijn Infrax’ ondergebracht. Vanaf dan zijn de twee Vlaamse netbeheerders immers het enige en centrale aanspreekpunt voor eigenaars van zonnepanelen in hun werkgebied. Die eigenaars kunnen via ‘Mijn Infrax’ onder meer nieuwe installaties aanmelden en de uitbetaling van groenestroomcertificaten regelen.

Voor meer info kan u terecht op de website van Infrax: http://pers.infrax.be/elektriciteits-of-aardgasaansluiting-aanvragen-kan-voortaan-in-20-minuten


GEZOCHT: BUURTHUISVERANTWOORDELIJKE VEULEN 

Onze gemeente telt maar liefst 11 buurthuizen. Voor het buurthuis in Veulen zijn we op zoek naar een nieuwe buurthuisverantwoordelijke (met onmiddellijke ingang).

Als buurthuisverantwoordelijke sta je in voor het sleutelbeheer, de controle van het buurthuis na een activiteit, het melden van defecten aan de gemeentelijke diensten enz.

Is dit iets voor jou of wens je meer info, neem dan contact op met de dienst cultuur: cultuur@heers.be, 011 48 01 22.


Wist je dat... 

Wist je dat... er een bike wash aan de sporthal is waar je je mountainbike en/of fiets kan gaan afspuiten na een fietstochtje door onze glooiende Heerse landschappen? Met een muntje van 0,50 cent kan je 2 minuten spuiten en is je fiets weer helemaal in orde.


STERKER STAAN DOOR SAMENWERKING 

Er zijn goede redenen waarom gemeentebesturen samenwerken. Zo werkt onze gemeente samen met de gemeente Kortessem en ging deze laatste een samenwerking aan met de gemeente Nieuwerkerken. Dit zorgde onmiddellijk voor oplossingen en positieve stappen voorwaarts.
Onze gemeente is betrokken in enkele formele samenwerkingsverbanden zoals de politiezone, de brandweerzone en de intercommunales Infrax en Limburg.net Toen eerder dit jaar de gemeentelijke milieuambtenaar van Kortessem door ziekte lange tijd buiten strijd was, werd er een akkoord bereikt met de gemeente Heers. De milieuambtenaar van Heers werd op afroep ingeschakeld in het gemeentehuis van Kortessem. De langdurige afwezigheid van de financiële beheerder van de gemeente en het OCMW in Kortessem kon op eenzelfde manier worden opgevangen.
In ruil stelt de gemeente Kortessem momenteel haar sanctionerende GAS-ambtenaar ter beschikking van de gemeente Heers. Een bestuur is nu eenmaal beter bestand tegen onverwachte gebeurtenissen zoals langdurige ziekte van een werknemer, als het eenvoudig en snel kan rekenen op de hulp van de buurgemeenten.


Aanvraag inname openbaar domein tijdig indienen 

Naar aanleiding van het in werking treden van het GIPOD-decreet van 04 april 2014 (effectief in werking getreden op 7 juli 2016) willen we alle initiatiefnemers van evenementen en innames even kort inlichten over de inhoud en de gevolgen ervan.

Het decreet voorziet de verplichte online invoering van alle innames van de openbare weg of het openbaar domein, m.a.w. voor alles wat een wijziging van het gebruik van de openbare weg voor “een” weggebruiker tot gevolg heeft. Het plaatselijk afsluiten van de openbare weg, een tijdelijk parkeerverbod, een omleiding, een inname van het voetpad… zijn voorbeelden hiervan.

Voor een evenement of inname dien je tijdig een aanvraag in te dienen bij de gemeente, zoals voorheen reeds diende te gebeuren. Indien dit niet tijdig zou gebeuren, kunnen er boetes volgen voor de gemeente, die dan op de aanvrager/organisator verhaald zullen worden. Het online ingeven van deze evenementen of innames gebeurt door de gemeente zelf, daarvoor hoef je niets te ondernemen.

N.B.: De Vlaamse regering dient de termijnen waarbinnen alles moet worden ingegeven nog exact te bepalen voor alles wat geen werkopdracht is maar een gewone inname… Er zal dus tijdelijk een overgangsmaatregel zijn, echter, we kunnen alleen maar aanraden alle aanvragen zo vroeg mogelijk te doen (liefst 3 maanden op voorhand).


Brandweer betalen met bankcontact 

Binnenkort kun je de brandweer betalen via bankcontact. Als de brandweer moet uitrukken voor een niet-dringende interventie, zoals het verwijderen van een wespennest, kun je die interventie ter plekke meteen cash betalen. Vanaf 1 juli is de hulpverleningszone Zuid-West Limburg (brandweer en ziekenwagen) btw-plichtig. Dat heeft gevolgen voor de tarieven van de zone.

De hulpverleningszone Zuid-West Limburg is vanaf 1 juli 2016 btw-plichtig. Dat betekent dat de tarieven voor niet-dringende tussenkomsten van brandweer en ziekenwagen verhoogd worden met het btw-tarief van 21 procent. De zoneraad keurde hiervoor een aanpassing van het retributiereglement goed.

Wespenverdelging aan 25 euro

Concreet betekent die btw-verhoging dat de brandweer voor het verwijderen van een wespennest 25 euro zal aanrekenen. Wil je dat de brandweer die wespen tijdens het weekend komt verwijderen, dan betaal je vanaf 1 juli 50 euro. Wist je dat je een vervelend wespennest ook kunt melden via onze website? Je vindt het online meldformulier op www.zuidwestlimburg.be .

Betalen met kaart mogelijk

In de loop van de zomermaanden zullen de interventieploegen ook beschikken over een draagbare betaalterminal. Op die manier kun je de brandweer voor een wespenverdelging meteen contant betalen, met je bankkaart. Dat betekent dat je daarna geen factuur meer krijgt. Gebruiksgemak voor de betaler en minder papierwerk voor de administratieve diensten van de zone.

Meer info?

Hulpverleningszone Zuid-West Limburg: www.zuidwestlimburg.be

Volgs ons op Facebook (@BrandweerZWL), op Twitter (@BrandweerZWL) en op  LinkedIn!


Aanvragen mindervalide 

Vanaf 1 juli 2016 verandert het systeem voor de aanvragen mindervalide (IVT/ITT/THAB) van de FOD Sociale Zekerheid.
Een aanvraag mindervalide moet vanaf 1 juli 2016 bij de sociale dienst gebeuren en duurt ongeveer 20 minuten.
 

Klanten kunnen best een afspraak maken op het algemene telefoonnummer: 011 67 41 45.
Ze moeten de volgende gegevens meebrengen:
* identiteitskaart aanvrager
* naam en voornaam van huisdokter of specialist.


E-loket: belangrijke attesten thuis afdrukken, in enkele klikken 

In ons e-loket kan je terecht voor diverse attesten.

Het gebruik van het e-loket biedt je veel voordelen:
- je spaart een rit uit naar het gemeentehuis;
- je hoeft geen verlof te nemen;
- je kan jouw digitaal document verder doorsturen naar jouw werkgever, verhuurder, notaris, bank,... en bespaart op print- en portkosten;
- jouw afgedrukt document blijft 100 % rechtsgeldig.

Deze documenten kunnen zijn:
- bewijs van woonst;
- bewijs van gezinssamenstelling;
- bewijs van woonst met historiek van adressen;
- bewijs van samenwonen;
- bewijs van nationaliteit;
- ...

Meer weten?
Contacteer de dienst Bevolking telefonisch op 011 48 01 01 of per mail via info@heers.be of surf naar www.intellistampcenter.be .

Klik hier om naar het e-loket te gaan.


Politiereglementen 

Klik hier om de politiereglementen te raadplegen.

Heeft u vragen over onze website of verbetersuggesties? Stuur dan een mailtje naar:  info@heers.be.