• Algemeen

Welkom op de website van gemeente Heers 

Wij hopen dat je hier vlot alle nodige informatie kan terugvinden.

Is er toch iets niet duidelijk? Neem dan gerust contact op met de medewerkers van de betrokken dienst. Zij staan klaar om je met raad en daad bij te staan.

Suggesties voor het verbeteren van onze website blijven ook steeds welkom op  info@heers.be.

Openingsuren Administratief Centrum 

maandag 08u30 - 12u30 13u00 - 19u00
dinsdag 08u30 - 12u30 -
woensdag 08u30 - 12u30 13u00-16u30
donderdag 08u30 - 12u30 -
vrijdag 08u30 - 12u30 -
zaterdag 09u00 - 12u00* -
zondag - -

* Uitsluitend dienst burgerzaken, ook voor toeristische info!

Buitenspeeldag 2015: Fietspooling 

Op woensdag 1 april 2015 vindt de Buitenspeeldag plaats. Om naar de buitenspeeldag te komen, organiseren we op voorstel van de kindergemeenteraad een fietspooling. Fietspoolen is net zoals carpoolen maar dan met de fiets. Dit houdt in dat wij op verschillende plaatsen in Heers de kinderen met de fiets gaan halen en terug thuisbrengen. Op deze wijze willen wij de kinderen stimuleren om met de fiets te rijden.

Wil je dus graag met enkele kinderen uit je buurt met de fiets naar de buitenspeeldag komen en dit onder begeleiding van een volwassene? Schrijf je dan snel in via mail naar jeugd@heers.be of telefonisch via 011 48 01 21.


Hieronder vind je de vertrekpunten met de route:

- Vertrek om 13u30 aan het buurthuis in Rukkelingen-Loon naar de volgende opstapplaats aan het plein tgv de kerk in Mechelen-Bovelingen en fietsen verder naar de Bammerd in Heers.

- Vertrek om 13u30 aan het vroegere buurthuis in Batsheers naar de volgende opstapplaats aan het buurthuis in Opheers en fietsen verder naar de  Bammerd in Heers.

- Vertrek om 13u30 op het plein in Mettekoven naar de volgende opstapplaats aan het Katarakske in Klein-Gelmen en fietsen verder naar de Bammerd in Heers.

- Vertrek om 13u30 aan de kerk in Gutshoven naar de volgende opstapplaats aan het plein in Veulen en fietsen verder naar de Bammerd in Heers.

- Vertrek om 13u30 op het plein aan de kerk in de Sint-Martinusstraat (Calvarieberg) in Vechmaal naar de volgende opstapplaatsen aan café Rita in Heks en aan de Motheuvel in Horpmaal naar de Bammerd in Heers.

Wij fietsen onder begeleiding ook terug naar huis. Wij vertrekken om 16u30 aan de Bammerd en volgen de vertrekroute (maar omgekeerd). Ouders wachten de kinderen terug op aan de opstapplaatsen.

Extra: versier je fietshelm en win een mooie prijs.

Wij zoeken nog ouders, grootouders, buren, familie of vrienden die een groepje fietsers willen begeleiden. Heb je interesse hiervoor? Mail dan je gegevens zo snel mogelijk naar jeugd@heers.be of neem telefonisch contact op met de jeugddienst via 011 48 01 21.

Wij plannen op MAANDAG 30 MAART 2015 OM 19.00 uur in het ADMINISTRATIEF CENTRUM een infomoment voor alle kandidaatvrijwilligers.

Het is aan te raden om een fietshelm te dragen en een fluovestje aan te doen.

Klik hier voor meer sportactiviteiten


Filmproject “De Broers van BOMMEL” 

Vanaf 24 t.e.m. 29 april 2015 zal de kortfilm “De broers Van Bommel” worden opgenomen in de hoeve Claikens te Heks met Ludo Hoogmartens (bekend van de serie Katarakt) en Frank Lammers (bekend Nederlands acteur).
De film speelt zich volledig af op de erf van deze hoeve en er worden ook omgevingsbeelden ingeblikt in Heks en Horpmaal.
Voor de opnames zoeken zij nog volgende voorwerpen: ...
• Oude gegalvaniseerde badkuip
• Oude afvalcontainer
• Oude veewagen/of veevrachtwagen
Indien je één van volgende voorwerpen ter beschikking kan stellen vragen wij je om contact op te nemen met de heer Laurens Jans op het nummer 0494 29 41 31.


Infosessies voor groepsleiders, wegkapiteins en gemachtigde signaalgevers 

Binnenkort breekt de tijd weer aan om leuke wandeltochten, uitstapjes met de fiets en de motorfiets te maken. Verplaatsingen in groep zijn in het hedendaagse verkeer echter niet zonder risico.

 De personen die optreden als begeleider van groepen en dus waken over het goede verloop van een tocht, hebben een grote verantwoordelijkheid. Om hen goed te informeren organiseert het provinciebestuur vier infosessies. Een verkeersspecialist zal tijdens deze vormingsmomenten de nodige aandacht besteden aan het wetgevend kader, de uitrusting, de taken, de verzekering, wat ingeval van een ongeval, enz.

 Deelname aan de infosessies is gratis. Na afloop van de infosessies ontvangen alle deelnemers die zich op voorhand inschreven, een volledige uitrusting (een veiligheidsvestje, een driekleurenarmband en een C3-stopbordje).

Wanneer Infosessie Voor wie
23 april 2015 Groepsleiders Voor begeleiders van groepen voetgangers
(onder andere jeugdverenigingen)
28 april 2015 Wegkapitein -fietsers Voor begeleiders van groepen van 15 tot 150 fietsers (let op: niet voor wielerwedstrijden),
Minimumleeftijd: 21 jaar
30 april 2015 Gemachtigde signaalgevers Bij culturele, sportieve en toeristische evenementen, wielerwedstrijden en niet-gemotoriseerde sportwedstrijden of competities
Minimumleeftijd: 18 jaar
5 mei 2015 Wegkapiteins - Motorrijders Voor begeleiders van 15 of meer motorrijders in groep.
Minimumleeftijd:  25 jaar

De infosessies zijn niet bedoeld voor de gemachtigde opzichters.

 De infosessies starten telkens om 19 uur en eindigen rond 21 uur. Het onthaal is voorzien vanaf 18.30 uur.

Waar?

Provinciehuis, Boudewijnzaal, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt (ingang via de Bosstraat).

 Inschrijven is verplicht!

Vanaf 9 februari tot uiterlijk 3 april 2015 kan je je inschrijven:

 Voor meer informatie kan je terecht bij de Dienst Mobiliteit en Routenetwerken van de provincie Limburg,  op het telefoonnummer 011 23 83 85 of via e-mail mobiliteit@limburg.be.

Jaarlijkse bedeling tegoed huisvuilzakken 

Alle inwoners die op 1 januari 2015 gedomicilieerd waren in Heers hebben recht op tegoedzakken en kunnen er ook terecht voor de GFT-sticker 2015:

  • gezin met 1 persoon: 3 rollen kleine bordeaux huisvuilzakken
  • gezin van 2 personen: 1 rol grote bordeaux huisvuilzakken en 2 rollen kleine bordeaux huisvuilzakken
  • gezin van 3 personen: 2 rollen grote bordeaux huisvuilzakken en 1 rol kleine bordeaux huisvuilzakken
  • gezin van 4 personen of meer: 3 rollen grote bordeaux huisvuilzakken

Tegelijk met het afhalen van de zakken kan je ook je GFT-sticker voor het jaar 2015 kopen. Deze sticker kost 40 euro voor een grote GFT-container (120 liter) en 15 euro voor een kleine GFT-container (40 liter).

Wat meebrengen:

Zorg ervoor dat je je elektronische identiteitskaart bij hebt. Wie deze niet bijheeft, kan geen vuilniszakken ontvangen. Wil je ook voor je buren, familie de huisvuilzakken meenemen dan kan dit, maar moet je ook hun identiteitskaart meebrengen.

Kunt u zich niet vrijmaken tijdens deze bedeeldagen, dan kan je daarna je tegoedzakken 2015 afhalen bij de dienst bevolking, Paardskerkhofstraat 20 en dit tot met 31 december 2015.

Vergeet je tegoed huisvuilzakken zeker niet af te halen voor 31 december 2015. Na deze datum vervalt uw tegoed 2015 onherroepelijk.

 Meer zakken nodig?

Je kan steeds extra zakken kopen.

 Prijs?

  • 1 rol grote bordeaux zakken: 12,50 EUR/rol
  • 1 rol kleine bordeaux zakken: 6,25 EUR/rol
  • GFT-sticker: 40 EUR (grote container) of 15 EUR (kleine container)

Voedingsadvies 

Gezondheid is ons belangrijkste goed!

Gezond leven start met een gezonde en evenwichtige voeding.

Het is niet altijd makkelijk om steeds gezond te eten of om jarenlange voedingsgewoonten aan te passen, daarom start het dienstencentrum vanaf 2 februari 2015 met een nieuwe dienst: VOEDINGSADVIES!

Een diëtiste van het Wit-Gele Kruis zal elke 1ste maandag van de maand, na afspraak, aanwezig zijn in het dienstencentrum ’t Hofke.

Voor wie?

Personen ouder dan 58 jaar of personen met een doktersvoorschrift.

 Kostprijs?

Eerste consultatie: 37,00 euro
Tweede consultatie: 27,75 euro
Opvolgconsultatie: 19,00 euro

De meeste mutualiteiten geven een tussenkomst in deze consultaties!!

 Meer info:

Kirsten Vandenborne
011/68 43 05
thuisdiensten@ocmwheers.be


Oproep vrijwilligers Minder Mobielen Centrale 

Minder Mobielen Centrale

CHAUFFEURS GEZOCHT
Op vrijwillige basis

Wilt u graag mensen helpen?
Bent u graag op de baan?
Bent u in het bezit van een eigen wagen?
Hebt u enkele uren vrije tijd per week?

Antwoordde u ‘ja’ op deze vragen? Dan is vrijwilliger zijn bij de Minder Mobielen Centrale misschien wel iets voor u!

Contact

OCMW Heers
Kirsten Vandenborne
011/68.43.05
thuisdiensten@ocmwheers.be


Multimediale tentoonstelling Limburg 1914-1918 – 44 betonnen Duitse Stahlhelmen 

Onlangs kreeg het gemeentebestuur van de provincie Limburg de vraag om mee te werken aan het participatieve luik van de multimediale tentoonstelling “Limburg 1914-1918” die momenteel loopt op C-mine Genk.

Naast de blackbox, waarin de tentoonstellingsfilm een beeld geeft van de belevenissen tijdens WO I in Limburg en aan het front, staan er 44 betonnen Duitse Stahlhelmen opgesteld. Deze helmen, één voor elke Limburgse gemeente, symboliseren de Duitse bezetting van de gemeenten en vertellen via een QR-code een uniek lokaal verhaal.

De provincie vraagt nu aan iedere Limburgse gemeente om de helm die het eigen lokale verhaal vertelt, op een creatieve manier te personaliseren: beschilderen, een tekst erop schrijven, verbouwen, enzovoort. De achterliggende idee is dat de oorlog overal zijn sporen heeft na gelaten en dat niets of niemand er ongeschonden is uitgekomen. De provincie stelt aan iedere gemeente die hieraan wil meewerken een subsidie van 1250 euro ter beschikking.

Dit lijkt ons een mooi initiatief en het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om  hieraan mee te werken.

Daarom willen wij een beroep doen op u. Heeft u een leuk idee en wil u meewerken aan dit project, dan horen wij dit graag.

Gelieve ons voor 7 januari a.s. uw projectvoorstel over te maken via wendy.cosemans@heers.be.

Hoe zal dit project verder praktisch worden uitgewerkt?

De werkgroep die momenteel werkt aan onze lokale herdenking van WO I zal tijdens haar vergadering van 8 januari een keuze maken uit de ingestuurde projecten en deze ter goedkeuring voorleggen aan het college.

Tijdens de week van 23 februari wordt de betonnen helm die maar liefst 1,8 ton weegt, naar onze gemeente gebracht door transport van de provincie. Tot 30 april kan er gewerkt worden aan de creatieve vormgeving van de helm. In de eerste week van mei wordt elke helm terug opgehaald. Op 8 mei zullen alle 44 helmen terug samengebracht worden in het Domein Bokrijk. Hier blijven ze staan tot 7 juni om daarna een definitieve bestemming te krijgen, ergens in onze provincie. Zo zullen zij een blijvend symbool vormen dat de Eerste Wereldoorlog in Limburg herdenkt.

We rekenen op uw creatieve medewerking en kijken uit naar uw projectvoorstel.

Indien u bijkomende vragen heeft, kan u hiervoor terecht bij Wendy Cosemans (0494/271622 of wendy.cosemans@heers.be

Vriendelijke groeten

Namens het college van burgemeester en schepenen 
 

 OPROEP:

Help mee om onze betonnen Duitse Stahlhelm te personaliseren!

Momenteel kan u deze nog “naakt en ongeschonden” bewonderen op C-mine in Genk.

Deze helm maakt samen met de helmen van de 43 andere Limburgse gemeenten deel uit van de multimediale tentoonstelling Limburg 1914-1918.

Binnenkort komt onze betonnen Stahlhelm naar Heers en mogen we deze op een creatieve manier personaliseren zodat deze helm een herdenking/symbool wordt van wat WO I in Heers heeft betekend.

Heeft u een idee hoe we dit het best kunnen doen, laat het ons dan weten voor 7 januari a.s. via wendy.cosemans@heers.be


Deze winter is de kans op stroomschaarste reëel. Laten we er samen iets aan doen!  

Onze gemeente zit NIET in het afschakelplan maar we willen wel solidair zijn met andere gemeenten en daarom ook enkele tips om een black-out te voorkomen!

Een stroomtekort? Hoe kan dat?

Elektriciteitsschaarste treedt op als de productie sterk daalt en er geen elektriciteit in voldoende hoeveelheden kan worden ingevoerd om aan de vraag van de consumenten te voldoen.

De federale overheid en Elia, de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit, zien er voortdurend op toe dat het aanbod van en de vraag naar stroom in ons land in evenwicht is. Maar komende winter staan we er slecht voor. 3 van onze 7 kernreactoren zijn immers gesloten, waardoor onze productie fors verkleint. Dit betekent dat als we over heel Europa te kampen krijgen met een lange periode van hevige koude en tegelijk met een afwezigheid van wind, onze mogelijkheden van elektriciteitsaankoop bij de buurlanden beperkt zijn. De kans op een stroomtekort wordt dan reëel.

Behalve bij een onvoorzien incident, kunnen we op voorhand een risico op stroomtekort vaststellen en erop anticiperen. Elektriciteit in grote hoeveelheden opslaan is helaas niet mogelijk. Maar als ieder van ons zijn elektriciteitsverbruik maximaal beperkt zodra er een tekort wordt aangekondigd, kunnen we een stroomtekort vermijden. We weten allemaal dat als we te veel toestellen tegelijk op hetzelfde stopcontact aansluiten, de zekering springt. Wel, dit geldt ook voor het land: als we veel meer verbruiken dan er op het net beschikbaar is, wordt de voorziening afgesloten om technische problemen op grote schaal te voorkomen.

Er bestaan preventieve oplossingen.

We moeten alles in het werk stellen om een lokale afschakeling of algemene black-out te vermijden! De federale regering heeft hiervoor al stappen ondernomen.

De productie met andere middelen dan kernenergie aanvullen (strategische voorraad), invoerovereenkomsten uitbreiden, de elektriciteitsmarkt in evenwicht brengen, zijn maatregelen die al worden geïmplementeerd. Maar deze acties volstaan misschien niet; vooral niet als onze buurlanden eveneens het hoofd moeten bieden aan slechte weersomstandigheden, met een sterke stijging van hun energieverbruik als gevolg.

Daarom zullen er bij een dreigend tekort grootschalige maatregelen worden getroffen om het verbruik te beperken:

•overheidsbesturen, ondernemingen, handelszaken wordt gevraagd hun consumptie drastisch te verminderen;

•openbare verlichting van monumenten en autosnelwegen kan worden uitgeschakeld, evenals decoratieve publieke, commerciële of privébuitenverlichting;

•ook kan een beperking van het openbaar vervoer (treinen, trams, metro’s) worden overwogen.

Maar we doen ook een beroep op u! Als antwoord op een uitzonderlijke situatie moeten we allemaal samen ons steentje bijdragen .

Het afschakelplan? Waarom?

Afschakeling is de ultieme maatregel om een algemene black-out te voorkomen.

Als we er met preventieve maatregelen niet in slagen om het algemene stroomverbruik in ons land voldoende te doen dalen, dan is er geen andere oplossing dan de elektriciteitsvoorziening in sommige regio’s af te sluiten. Deze tijdelijke stroomonderbrekingen gedurende de verbruikspiek (van 17 tot 20 uur) noemen we het afschakelplan.

Samen kunnen we een afschakeling helpen vermijden.

Als we allemaal een inspanning doen om ons stroomverbruik te beperken, kunnen we een afschakeling helpen vermijden!

Dit geldt zowel voor de inwoners van de gemeenten die met een afschakeling te maken kunnen krijgen, als voor de andere mensen. Vele kleintjes maken één grote. Laten we er dan ook iets aan doen, niet alleen voor onszelf en onze kinderen, maar ook voor onze grootouders, familie of vrienden, ondernemingen, … want iedereen kan er rechtstreeks bij betrokken zijn.

7 dagen vóór een effectief risico op een stroomtekort maken de bevoegde ministers de bevolking attent op de noodzaak van een vermindering van onze elektriciteitsconsumptie. In laatste instantie, als onze inspanningen niet voldoende zijn, zullen ze op de vooravond van een eventueel tekort beslissen welke distributiecabines worden afgeschakeld. Deze cabines zijn gegroepeerd in zes “schijven” verdeeld over het hele land.

U wordt 24 uur op voorhand op de hoogte gebracht van de kans dat u de dag nadien, tussen 17 en 20 uur ongeveer, zonder stroom wordt gezet. U kunt u dus voorbereiden.

Meer informatie over het risico op schaarste in België en hoe u een afschakeling kunt helpen vermijden, vindt u op de website www.economie.fgov.be .De renovatiepremie wijzigt vanaf 1 november 2014 

De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering

Vanaf 1 november 2014 zult u de renovatiepremie zoals ze nu bestaat niet meer kunnen aanvragen: u krijgt dezelfde premie, enkel later. Voor aanvragen ingediend tot 31 oktober verandert er niets.

 

Wat verandert er?

  • De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering die u vanaf de zomer van 2015 zult kunnen aanvragen. U doet uw aanvraag bij Wonen-Vlaanderen maar in plaats van uw premie, ontvangt u van hen bij goedkeuring een attest dat u bij uw belastingaangifte voegt.  De belastingvermindering wordt u dan in 3 schijven toegekend.
  • De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze belastingvermindering en de werken waarvoor u deze kunt aanvragen blijven dezelfde als die voor de renovatiepremie.

Meer info: https://www.wonenvlaanderen.be

Spreekuur Stebo: iedere tweede en vierde maandag van de maand van 14.00 tot 16.00u in het administratief centrum.


 Pasfotocabine nu ook in het gemeentehuis

Om de dienstverlening aan de burgers uit te breiden werd er deze week een pasfotocabine geplaatst in het gemeentehuis. Je moet dan voor de pasfoto's voor alle officiële documenten (rijbewijs, EID, paspoort, ....) geen omweg meer te maken.

Uniek aan deze pasfotocabine is dat ook mensen met een beperking er gemakkelijk gebruik van kunnen maken. Dankzij het opklapbare zitje kan je gemakkelijk met een rolstoel de pasfotocabine binnen rijden en deze nadien weer verlaten.

De machine is uitgerust met een camera die zich automatisch aanpast aan de houding of de grootte van de persoon die in de cabine plaats neemt.
De kostprijs bedraagt €6 voor 6 pasfoto's.

Gelieve GEPAST GELD te voorzien want het apparaat geeft GEEN WISSELGELD!
Worden aanvaard: briefjes van € 5, kleingeld van 5 cent tot en met € 2.

Buurthuizen krijgen lagere huurprijzen 

Om het organiseren van activiteiten in onze gemeente, zowel door verenigingen als door privépersonen te ondersteunen zijn de prijzen van de buurthuizen gedaald.

Klik hier voor de nieuwe huurprijzen ...


Nieuwe openingsuren politiediensten 

Vanaf 1 november 2013 zullen de openingsuren van de wijkpolitie gedeeltelijk afgestemd worden op deze van het gemeentebestuur.

De aangepaste openingsuren van het wijkbureel te Heers zijn:

  VOORMIDDAG NAMIDDAG
Maandag GESLOTEN 15.00 -19.00u
Dinsdag 08.30-12.30u GESLOTEN
Woensdag 08.30-12.30u  GESLOTEN
Donderdag 08.30-12.30u  GESLOTEN
Vrijdag 08.30-12.30u  GESLOTEN
Zaterdag GESLOTEN GESLOTEN
Zondag GESLOTEN GESLOTEN

 

 

 

 

 

 

Ook op wettelijke feestdagen zal het wijkbureel GESLOTEN zijn!

Voor dringende zaken, kunt u zich 24/24u wenden tot het zonaal onthaal te KORTESSEM, Opeindestraat 13 (Telefoon: 011/85 99 30).

Of  u belt het gratis noodnummer 101.


Politiereglementen 

Klik hier om de politiereglementen te raadplegen.


Heeft u vragen over onze website of verbetersuggesties? Stuur dan een mailtje naar:  info@heers.be.

Laatste nieuws uit uw gemeente!

In het kader van de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest volgt de gemeente Heers aan de hand van een zogenaamde milieubarometer de toestand van het milieu op.

Hiervoor worden een aantal indicatoren over de diverse milieuthema’s ...