• Algemeen

Openingsuren Administratief Centrum 

maandag 08u30 - 12u30 13u00 - 19u00
dinsdag 08u30 - 12u30 -
woensdag 08u30 - 12u30 13u00-16u30
donderdag 08u30 - 12u30 -
vrijdag 08u30 - 12u30 -
zaterdag 09u00 - 12u00* -
zondag - -

* Uitsluitend dienst burgerzaken!

Welkom op de website van gemeente Heers 

Wij hopen dat je hier vlot alle nodige informatie kan terugvinden.

Is er toch iets niet duidelijk? Neem dan gerust contact op met de medewerkers van de betrokken dienst. Zij staan klaar om je met raad en daad bij te staan.

Suggesties voor het verbeteren van onze website blijven ook steeds welkom op  info@heers.be.

Werken N743 ‘kelottesberg’.  

  De werken voor het aanleggen van een fietspad langs de N743 gaan weldra van start. Je leest hier meer over onder de rubriek: technische dienst - werken in uitvoering.

Nieuwe regeling huisvuilzakken!!! 

Vanaf 2014 worden geen grijze huisvuilzakken meer verkocht. Alle gemeenten aangesloten bij Limburg.net schakelden over op de bordeaux huisvuilzakken Dit heeft als voordeel dat over het ganse werkingsgebied dezelfde tarieven worden aangerekend voor de huisvuilzakken en dat men bij verhuis binnen dit werkingsgebied de zakken kan verder blijven gebruiken. Meer info ...

 Uitbreiding openingsuren van de dienst burgerzaken!

Onlangs werden de openingsuren van het containerpark uitgebreid! Voor een nog betere dienstverlening zal ook de dienst burgerzaken op zaterdag open zijn van 9u tot 12u! 

Uitbreiding van de openingsuren van het gemeentelijk containerpark 

Om de dienstverlening verder te verbeteren, werden de openingsuren van het containerpark uitgebreid met in totaal 5 uur.

Vanaf 1 november gelden volgende, nieuwe openingsuren: 

maandag gesloten
dinsdag 13u-16u
woensdag 9u-19u
donderdag gesloten
vrijdag 13u-17u
zaterdag 9u-16u

Daarnaast werd ook het reglement van het containerpark geüpdatet. Het reglement, dat niet meer aangepast werd sinds 1994, was immers op bepaalde punten onduidelijk en bovendien niet langer conform de milieuwetgeving. Handige folder...

Schapenbegrazing in de wachtbekkens van de provincie Limburg. 

De provincie Limburg zoekt, via onderhandelingsprocedure met bekendmaking, schapenboeren voor het ecologisch onderhoud van haar wachtbekkens. Er worden 4 percelen aanbesteed die bestaan uit verschillende wachtbekkens.

De stootbegrazing heeft tot doel de natuurwaarden en de landschappelijke waarden te verhogen. Een wachtbekken bestaat uit 1 of 2 zones. Per zone gebeurt de begrazing telkens gedurende minstens 1 week tot maximaal 1 maand en dit 2 keer per jaar. Het aantal schapen dat wordt ingezet per stootbegrazing wordt aangepast aan de te begrazen vegetatie. Er moeten minstens 25 schapen per ha. ingezet worden om te voldoen aan de stootbegrazing.

Meer informatie via kathleen.meirens@limburg.be, tel. 011 23 73 60.

Het bestek opvragen via monique.drees@limburg.be, tel 011 23 73 40. 

Nieuwe openingsuren politiediensten 

Vanaf 1 november 2013 zullen de openingsuren van de wijkpolitie gedeeltelijk afgestemd worden op deze van het gemeentebestuur.

De aangepaste openingsuren van het wijkbureel te Heers zijn:

  VOORMIDDAG NAMIDDAG
Maandag GESLOTEN 15.00 -19.00u
Dinsdag 08.30-12.30u GESLOTEN
Woensdag 08.30-12.30u  GESLOTEN
Donderdag 08.30-12.30u  GESLOTEN
Vrijdag 08.30-12.30u  GESLOTEN
Zaterdag GESLOTEN GESLOTEN
Zondag GESLOTEN GESLOTEN

 

 

 

 

 

 

Ook op wettelijke feestdagen zal het wijkbureel GESLOTEN zijn!

Voor dringende zaken, kunt u zich 24/24u wenden tot het zonaal onthaal te KORTESSEM, Opeindestraat 13 (Telefoon: 011/85 99 30).

Of  u belt het gratis noodnummer 101.

Politiereglementen 

Klik hier om de politiereglementen te raadplegen.Heeft u vragen over onze website of verbetersuggesties? Stuur dan een mailtje naar:  info@heers.be.


Laatste nieuws uit uw gemeente!

In het kader van de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest volgt de gemeente Heers aan de hand van een zogenaamde milieubarometer de toestand van het milieu op.

Hiervoor worden een aantal indicatoren over de diverse milieuthema’s ...

 

 

 

 

Binnenkort starten de werken aan de N743 ‘kelottesberg’. Dit project heeft verschillende doelen zoals het aanleggen van een fietspad en het verbeteren van de waterhuishouding langs de weg.

...