• Algemeen

Schrijf u hier in op onze digitale nieuwsbrief 

 

Welkom op de website van gemeente Heers 

Wij hopen dat je hier vlot alle nodige informatie kan terugvinden.

Is er toch iets niet duidelijk? Neem dan gerust contact op met de medewerkers van de betrokken dienst. Zij staan klaar om je met raad en daad bij te staan.

Openingsuren Administratief Centrum 

maandag 08u30 - 12u30 13u00 - 19u00
dinsdag 08u30 - 12u30 -
woensdag 08u30 - 12u30 13u00-16u30
donderdag 08u30 - 12u30 -
vrijdag 08u30 - 12u30 -
zaterdag 09u00 - 12u00* -
zondag - -

* Uitsluitend dienst burgerzaken, ook voor toeristische info!

Tel: 011 48 01 01


Aanvraag inname openbaar domein tijdig indienen 

Naar aanleiding van het in werking treden van het GIPOD-decreet van 04 april 2014 (effectief in werking getreden op 7 juli 2016) willen we alle initiatiefnemers van evenementen en innames even kort inlichten over de inhoud en de gevolgen ervan.

Het decreet voorziet de verplichte online invoering van alle innames van de openbare weg of het openbaar domein, m.a.w. voor alles wat een wijziging van het gebruik van de openbare weg voor “een” weggebruiker tot gevolg heeft. Het plaatselijk afsluiten van de openbare weg, een tijdelijk parkeerverbod, een omleiding, een inname van het voetpad… zijn voorbeelden hiervan.

Voor een evenement of inname dien je tijdig een aanvraag in te dienen bij de gemeente, zoals voorheen reeds diende te gebeuren. Indien dit niet tijdig zou gebeuren, kunnen er boetes volgen voor de gemeente, die dan op de aanvrager/organisator verhaald zullen worden. Het online ingeven van deze evenementen of innames gebeurt door de gemeente zelf, daarvoor hoef je niets te ondernemen.

N.B.: De Vlaamse regering dient de termijnen waarbinnen alles moet worden ingegeven nog exact te bepalen voor alles wat geen werkopdracht is maar een gewone inname… Er zal dus tijdelijk een overgangsmaatregel zijn, echter, we kunnen alleen maar aanraden alle aanvragen zo vroeg mogelijk te doen (liefst 3 maanden op voorhand).


Brandweer betalen met bankcontact 

Binnenkort kun je de brandweer betalen via bankcontact. Als de brandweer moet uitrukken voor een niet-dringende interventie, zoals het verwijderen van een wespennest, kun je die interventie ter plekke meteen cash betalen. Vanaf 1 juli is de hulpverleningszone Zuid-West Limburg (brandweer en ziekenwagen) btw-plichtig. Dat heeft gevolgen voor de tarieven van de zone.

De hulpverleningszone Zuid-West Limburg is vanaf 1 juli 2016 btw-plichtig. Dat betekent dat de tarieven voor niet-dringende tussenkomsten van brandweer en ziekenwagen verhoogd worden met het btw-tarief van 21 procent. De zoneraad keurde hiervoor een aanpassing van het retributiereglement goed.

Wespenverdelging aan 25 euro

Concreet betekent die btw-verhoging dat de brandweer voor het verwijderen van een wespennest 25 euro zal aanrekenen. Wil je dat de brandweer die wespen tijdens het weekend komt verwijderen, dan betaal je vanaf 1 juli 50 euro. Wist je dat je een vervelend wespennest ook kunt melden via onze website? Je vindt het online meldformulier op www.zuidwestlimburg.be .

Betalen met kaart mogelijk

In de loop van de zomermaanden zullen de interventieploegen ook beschikken over een draagbare betaalterminal. Op die manier kun je de brandweer voor een wespenverdelging meteen contant betalen, met je bankkaart. Dat betekent dat je daarna geen factuur meer krijgt. Gebruiksgemak voor de betaler en minder papierwerk voor de administratieve diensten van de zone.

Meer info?

Hulpverleningszone Zuid-West Limburg: www.zuidwestlimburg.be

Volgs ons op Facebook (@BrandweerZWL), op Twitter (@BrandweerZWL) en op  LinkedIn!


Aanvragen mindervalide 

Vanaf 1 juli 2016 verandert het systeem voor de aanvragen mindervalide (IVT/ITT/THAB) van de FOD Sociale Zekerheid.
Een aanvraag mindervalide moet vanaf 1 juli 2016 bij de sociale dienst gebeuren en duurt ongeveer 20 minuten.
Er worden geregeld klanten doorgestuurd door de sociale dienst van de gemeente en de dienst bevolking.  Daarom lijkt het mij belangrijk dat ook zij op de hoogte zijn van deze verandering.

 

Klanten kunnen best een afspraak maken op het algemene telefoonnummer: 011 67 41 45.
Ze moeten de volgende gegevens meebrengen:
* identiteitskaart aanvrager
* naam en voornaam van huisdokter of specialist.


Openingsuren bibliotheek tijdens de zomervakantie: 

Openingsuren bibliotheek tijdens de zomervakantie:

Maandag 18u-20u
Dinsdag 16u-18u
Woensdag 14u-17u
Vrijdag 14u-17u

 


Samen Spelen 

De jeudraad organiseert samen met de jeugdverenigingen een spelnamiddag in een deelgemeente.  Op 24 augustus landen we in Mechelen-Bovelingen.

Klik hier voor meer info


E-loket: belangrijke attesten thuis afdrukken, in enkele klikken 

In ons e-loket kan je terecht voor diverse attesten.

Het gebruik van het e-loket biedt je veel voordelen:
- je spaart een rit uit naar het gemeentehuis;
- je hoeft geen verlof te nemen;
- je kan jouw digitaal document verder doorsturen naar jouw werkgever, verhuurder, notaris, bank,... en bespaart op print- en portkosten;
- jouw afgedrukt document blijft 100 % rechtsgeldig.

Deze documenten kunnen zijn:
- bewijs van woonst;
- bewijs van gezinssamenstelling;
- bewijs van woonst met historiek van adressen;
- bewijs van samenwonen;
- bewijs van nationaliteit;
- ...

Meer weten?
Contacteer de dienst Bevolking telefonisch op 011 48 01 01 of per mail via info@heers.be of surf naar www.intellistampcenter.be .

Klik hier om naar het e-loket te gaan.


Politiereglementen 

Klik hier om de politiereglementen te raadplegen.

Heeft u vragen over onze website of verbetersuggesties? Stuur dan een mailtje naar:  info@heers.be.