• Algemeen

Schrijf u hier in op onze digitale nieuwsbrief 

 

Welkom op de website van gemeente Heers 

Wij hopen dat je hier vlot alle nodige informatie kan terugvinden.

Is er toch iets niet duidelijk? Neem dan gerust contact op met de medewerkers van de betrokken dienst. Zij staan klaar om je met raad en daad bij te staan.

Openingsuren Administratief Centrum 

maandag 08u30 - 12u30 13u00 - 19u00
dinsdag 08u30 - 12u30 -
woensdag 08u30 - 12u30 13u00-16u30
donderdag 08u30 - 12u30 -
vrijdag 08u30 - 12u30 -
zaterdag 09u00 - 12u00* -
zondag - -

* Uitsluitend dienst burgerzaken, ook voor toeristische info!

Tel: 011 48 01 01


Brandweer betalen met bankcontact 

Binnenkort kun je de brandweer betalen via bankcontact. Als de brandweer moet uitrukken voor een niet-dringende interventie, zoals het verwijderen van een wespennest, kun je die interventie ter plekke meteen cash betalen. Vanaf 1 juli is de hulpverleningszone Zuid-West Limburg (brandweer en ziekenwagen) btw-plichtig. Dat heeft gevolgen voor de tarieven van de zone.

 

De hulpverleningszone Zuid-West Limburg is vanaf 1 juli 2016 btw-plichtig. Dat betekent dat de tarieven voor niet-dringende tussenkomsten van brandweer en ziekenwagen verhoogd worden met het btw-tarief van 21 procent. De zoneraad keurde hiervoor een aanpassing van het retributiereglement goed.

 

Wespenverdelging aan 25 euro

Concreet betekent die btw-verhoging dat de brandweer voor het verwijderen van een wespennest 25 euro zal aanrekenen. Wil je dat de brandweer die wespen tijdens het weekend komt verwijderen, dan betaal je vanaf 1 juli 50 euro. Wist je dat je een vervelend wespennest ook kunt melden via onze website? Je vindt het online meldformulier op www.zuidwestlimburg.be .

 

Betalen met kaart mogelijk

In de loop van de zomermaanden zullen de interventieploegen ook beschikken over een draagbare betaalterminal. Op die manier kun je de brandweer voor een wespenverdelging meteen contant betalen, met je bankkaart. Dat betekent dat je daarna geen factuur meer krijgt. Gebruiksgemak voor de betaler en minder papierwerk voor de administratieve diensten van de zone.

 

Meer info?

Hulpverleningszone Zuid-West Limburg: www.zuidwestlimburg.be

Volgs ons op Facebook (@BrandweerZWL), op Twitter (@BrandweerZWL) en op  LinkedIn!


Aanvragen mindervalide 

Vanaf 1 juli 2016 verandert het systeem voor de aanvragen mindervalide (IVT/ITT/THAB) van de FOD Sociale Zekerheid.
Een aanvraag mindervalide moet vanaf 1 juli 2016 bij de sociale dienst gebeuren en duurt ongeveer 20 minuten.
Er worden geregeld klanten doorgestuurd door de sociale dienst van de gemeente en de dienst bevolking.  Daarom lijkt het mij belangrijk dat ook zij op de hoogte zijn van deze verandering.

 

Klanten kunnen best een afspraak maken op het algemene telefoonnummer: 011 67 41 45.
Ze moeten de volgende gegevens meebrengen:
* identiteitskaart aanvrager
* naam en voornaam van huisdokter of specialist.


Openingsuren bibliotheek tijdens de zomervakantie: 

Openingsuren bibliotheek tijdens de zomervakantie:

Maandag 18u-20u
Dinsdag 16u-18u
Woensdag 14u-17u
Vrijdag 14u-17u

 


Bericht aan de bevolking 

Door de hevige regenval van 27 mei en de daarop volgende dagen, werden verscheidene plaatsen zwaar geteisterd door wateroverlast.

De gemeente kan een meldingsformulier invullen van de schadegevallen en overmaken aan het Vlaams Rampenfonds (referentieperiode: 27 mei tot 7 juni 2016).

UPDATE 1: Omdat vele gemeenten getroffen zijn door hevige regenval in de periode ook na 7 juni, wordt de periode waarin het schadefeit zich moet voordoen nogmaals verlengd t.e.m. zondag 19 juni 2016.

UPDATE 2: Omdat ook na 19 juni 2016 Vlaanderen nogmaals werd getroffen door overvloedige neerslag met wateroverlast, hagelbuien en windstoten, kunnen getroffenen die schade hebben geleden tussen 20 en 26 juni 2016 hiervan melding doen op het Administratief Centrum.

De schademelding dienen te gebeuren voor 29 juni 2016 op de gemeente, administratieve technische dienst, Paardskerkhofstraat 20, 3870 Heers (tel: 011 48 01 07).

 


Samen Spelen 

De jeudraad zal, samen met de jeugdverenigingen, 2x in juli en 1x in augustus een spelnamiddag organiseren in een deelgemeente.  Op 13 juli landen we in Vechmaal, op 20 juli in Veulen en op 24 augustus in Mechelen-Bovelingen.

Klik hier voor meer info


Zet jouw sportorganisatie op de TOP-kaart en volg een TOP-vorming 

Laat zien dat jouw sportorganisatie tegen pesten is! Registreer je op de TOP-kaart en ga voluit voor een pestvrije sportomgeving, lees er hier meer over!


Holebifoon 

De Holebifoon is een anonieme hulp- en informatielijn.

Je kan terecht bij de vrijwilligers van de Holebifoon op het gratis nummer 0800 99 533 op maandag, woensdag en donderdag van 18u30 tot 21u30. Je kan ook chatten op maandag, woensdag en donderdag van 18u30 tot 21u30 of je kan mailen naar vragen@holebifoon.be.

 Discriminatiemeldpunten vindt u onder www.diversiteit.be


Kind en Gezin vernieuwt zijn preventieve zorg 

Kind en Gezin speelt in op de maatschappelijke veranderingen om ouders een sterke dienstverlening op maat te kunnen bieden.  Daarom vernieuwt Kind en Gezin de preventieve zorg. Door deze vernieuwing is er meer mogelijkheid tot vragen te stellen op het moment dat jij en je gezin ondersteuning nodig hebben.

Kinderen blijven opgevolgd worden tijdens 12 vaste contacten.  Iedere pasgeborene krijgt nog steeds een bezoekje aan huis en een afspraak voor een gehoortest.

Door de reorganisatie is er geen consultatiebureau meer in onze gemeente. Uiteraard is deze reorganisatie een beslissing van Kind en Gezin en niet van het gemeentebestuur.

Om voldoende afspraakmomenten te kunnen voorzien brengt Kind en Gezin  dit aanbod over naar het consultatiebureau van Borgloon. Al kan je ook de keuze maken om voortaan je kindje te laten opvolgen in een consultatiebureau in een andere gemeente. Je wijzigt je afspraak met enkele klikken via de nieuwe afsprakenmodule op www.kindengezin.be.

Op het consultatiebureau zal ofwel de verpleegkundige, ofwel de arts samen met jou de groei, ontwikkeling, voeding, opvoeding, vaccinatie,…opvolgen

Naast de vaste contacten kan je naar behoefte een beroep doen op de dienstverlening van Kind en Gezin via huisbezoeken, inloopmomenten, groepsbijeenkomsten, contacten via sociale media,…  Hiervoor werkt men samen met ons gemeentebestuur en alle andere partners in het Huis van het Kind Haspengouw.

Kind en Gezin wil graag jouw mening weten. Je kan hiervoor deelnemen aan de ouderbevraging die men je bezorgt na een bezoek aan het consultatiebureau! Voor bijkomende informatie kan je terecht bij
Kind en Gezin-lijn op 078/150 100 of http://www.kindengezin.be.


Gemeentelijke buurthuizen nu ook online reserveren! 

Ben je op zoek naar een locatie voor je vergadering, voorstelling, eetdag of feestje? Surf dan naar www.buurthuizenheers.be voor een overzicht van alle gemeentelijke buurthuizen. Heb je de geschikte locatie gevonden? Dan kan je ook meteen online reserveren.

Indien je vragen of hulp nodig hebt, kan je contact opnemen met de dienst cultuur 011 48 01 22, cultuur@heers.be.


E-loket: belangrijke attesten thuis afdrukken, in enkele klikken 

Vanaf 1 september 2015 kan u bij ons terecht voor diverse attesten bij ons e-loket.
Dit biedt ook veel voordelen voor u:

- u spaart een rit uit naar het gemeentehuis;
- u hoeft geen verlof te nemen;
- u kan uw digitaal docuement verder doorsturen naar uw werkgever, verhuurder, notaris, bank,... en bespaart op print- en portkosten;
- uw afgedrukt document blijft 100 % rechtsgeldig.


Deze documenten kunnen zijn:

- bewijs van woonst;
- bewijs van gezinssamenstelling;
- bewijs van woonst met historiek van adressen;
- bewijs van samenwonen;
- bewijs van nationaliteit;
- ...

 

Meer weten?
U kan de dienst Bevolking contacteren op tel. 011 48 01 01 of via mail naar info@heers.be of surfen naar www.intellistampcenter.be .

Klik hier om naar het e-loket te gaan.


Politiereglementen 

Klik hier om de politiereglementen te raadplegen.

Heeft u vragen over onze website of verbetersuggesties? Stuur dan een mailtje naar:  info@heers.be.