Adoptie

Adoptie is het vastleggen van een afstammingsband tussen twee personen via een juridische procedure. Deze afstammingsband ontstaat als een persoon (de adoptant) een andere persoon (de geadopteerde) aanneemt als zijn kind. Er zijn twee verschillende vormen van adoptie: volle en gewone adoptie.

1. Volle adoptie is enkel mogelijk als het geadopteerde kind jonger is dan 18 jaar. Bij volle adoptie worden alle banden met de oorspronkelijke familie opgeheven. Het kind wordt behandeld alsof het geboren is uit de adoptant. Het kind krijgt de familienaam van de adoptant, alsook hetzelfde statuut met dezelfde rechten en verplichtingen.

2. Gewone adoptie kent geen leeftijdsvoorwaarde. Bij gewone adoptie blijft er een band met de oorspronkelijke familie en is het mogelijk om de oorspronkelijke familienaam te behouden. Het geadopteerde kind behoudt al het erfrecht in hun oorspronkelijke familie en daarnaast verkrijgen ze het recht op de erfenis van de adoptanten.

De tussenkomst van de dienst burgerzaken beperkt zich tot het overschrijven van het uitgesproken adoptievonnis van de rechtbank.  Bij een buitenlandse adoptie door een Belgische adoptant is het zeer belangrijk dat je ook de geboorteakte van de geadopteerde laat overschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

Er zijn verschillende voorwaarden verbonden aan het recht om een kind te adopteren, o.a. een leeftijdsvoorwaarde, een voorwaarde tot bekwaamheid en geschiktheid van de adoptant, ...

Wat heb je nodig?

Enkel indien er een wijziging van familienaam uit de adoptie voortvloeit, dient er een nieuwe identiteitskaart aangevraagd te worden.  Je hebt dan je oude identiteitskaart en een recente pasfoto nodig.

Bedrag

Een overschrijving van adoptie kan je gratis verkrijgen bij de dienst burgerzaken.

Uitzonderingen

Voor meer informatie over adoptie kan men zich richten tot:

  • de rechtbank van eerste aanleg
  • de notaris
  • het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin (Hallepoort 27, 1060 Brussel) of de Federale Centrale Autoriteit / dienst internationale adopties (Waterloolaan 115, 1000 Brussel).
Naar top