Attest van wettelijke samenwoning

Inhoud

Het attest van wettelijke samenwoning bewijst dat je een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd samen met de persoon waarmee je een woning deelt.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

 • jezelf
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen

 • plaats en datum van geboorte

 • adres

 • datum verklaring van wettelijke samenwoning

 • plaats waar de verklaring is opgemaakt.

Je kan het attest van wettelijke samenwoning opvragen bij jouw gemeente.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook online raadplegen, downloaden en afdrukken:

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Bewijsstukken

Als je het attest zelf ophaalt:

 • jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • jouw eigen identiteitskaart.

Kostprijs

Gratis

Naar top