Belastings -en retributiereglementen


Type dossier Datum zitting Datum publicatie
  Retributiereglement voor afgifte van administratieve stukken 19/12/2022 20/12/2022
  Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 31/05/2021 02/06/2021
  Retributiereglement inzake de invorderingskosten van niet-fiscale ontvangsten en vaststelling van de algemene factuurvoorwaarden – Intrekking 28/09/2020 05/10/2020
  Retributiereglement voor de aanleg van stoepen 28/02/2022 02/03/2022
  Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 19/12/2022 20/12/2022
  Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen 24/01/2022 27/01/2022
  Retributie voor de opvang, verzorging en bewaring van loslopende dieren op het grondgebied van de gemeente Heers 04/11/2019 07/11/2019
  Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Gewest 23/09/2019 24/09/2019
  Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de Staat 23/09/2019 24/09/2019
  Belasting op bars 23/09/2019 24/09/2019
  Retributie voor het opruimen van sluikstorten 23/09/2019 24/09/2019
  Retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen 23/09/2019 24/09/2019
  Retributiereglement voor het maken van fotokopies door verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke adviesraden en voor het organiseren van straatactiviteiten door buurtcomités 23/09/2019 24/09/2019
  Retributiereglement voor de verkoop van toeristische folders 23/09/2019 24/09/2019
  Retributiereglement op het aan huis verhakselen van snoeihout 23/09/2019 24/09/2019
  Belasting op de standplaatsen van frituur- en handelskramen op het openbaar domein 23/09/2019 24/09/2019
  Openingsbelasting op nachtwinkels 23/09/2019 24/09/2019
  Gemeentelijk retributiereglement met betrekking tot de omgevingsvergunningen 19/12/2022 20/12/2022
  Gemeentelijk retributiereglement met betrekking tot de omgevingsvergunningen – wijziging beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2022 23/01/2023 27/01/2023

Financiële Dienst

Paardskerkhofstraat 20
3870 Heers
  011 48 01 09
  financien@heers.be