Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD)

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) bestaat uit 6 leden, de voorzitter niet meegerekend.

Het aantal leden waarover elke lijst beschikt vanaf 2019, wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de OCMW-raad (gemeenteraad), dit conform artikel 91 van het decreet lokaal bestuur.

De verkozenen van de lijsten kunnen tot zestig dagen na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen (tot 13 december 2018) verklaren dat zij zich met elkaar verbinden tot een groep van lijsten.

Op basis van de zetelverdeling n.a.v. de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 en zonder rekening te houden met enige verbinding tot een groep van lijsten, is de zetelverdeling als volgt:

 

LijstZetels OCMW-raadZetels bijzonder comité
VLDumont113
N-VA31
CD&V31
Hecht21

 

Samenstelling

Johan Naeten CD&V

Contact

Functies

Lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Marina Bollen VLDumont

Contact

Functies

Lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Nicky Jacques VLDumont

Contact

Functies

Lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Joseane Pirlotte VLDumont

Functies

Lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Naar top