Budgetbeheer

Inhoud

Als je moeilijkheden hebt met het beheren van jouw budget en je hebt schulden, dan kan je een beroep doen op de dienst budgetbeheer van het OCMW. De sociale dienst van het OCMW neemt een tijd lang je budget over en voert in jouw naam betalingen uit. Je hebt inspraak en controle. Voor schuldeisers betekent een budgetbeheer een extra garantie dat de afbetalingen daadwerkelijk worden uitgevoerd, waardoor andere maatregelen zoals aanmaningsbrieven, deurwaarders, beslag minder nodig zijn.

Een budgetbeheer kan ook in combinatie met een collectieve schuldenregeling.

Procedure

  • Je neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW.

  • Een maatschappelijk werker zal naar je verhaal luisteren en nagaan of budgetbeheer een oplossing voor jou kan zijn.

  • Is budgetbeheer iets voor jou, dan zal de maatschappelijk werker een overzicht opstellen van al jouw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Daarna wordt er een budgetbeheerrekening geopend op jouw naam.

  • Al jouw inkomsten worden voortaan op deze rekening gestort. Jouw maatschappelijk werker beheert deze rekening en zal er jouw kosten en eventuele schulden mee afbetalen.

  • Je ontvangt een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor jouw dagelijkse uitgaven.

  • Er wordt onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen en er wordt getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.

Naar top