Buitenschools Kinderopvang "Het Hemeltje"

Missie van Het Hemeltje

De buitenschoolse kinderopvang “Het Hemeltje” Heers vangt kinderen op vanaf 2,5 jaar en zolang ze in de lagere school zitten.
De kinderen worden door een hecht team van personeelsleden opgevangen, voorschools, naschools, op woensdagnamiddagen, schoolvrije en vakantiedagen.
De begeleidsters volgen regelmatig bijscholing, zodat zij met veel enthousiasme en kennis van zaken de kinderen begeleiden in hun vrije tijd.
Kinderen krijgen de mogelijkheid om activiteiten te doen in leeftijdsgemengde groepen. De opvang gebeurt in gezellige ingerichte vestigingsplaatsen die voldoen aan alle veiligheidseisen. We trachten ons als een team te profileren naar ouders. Ouders, kinderen en de scholen beschouwen wij als de belangrijkste partners.

Hoe inschrijven?

Indien je jouw kind wil inschrijven in “Het Hemeltje” maak je een afspraak met de deskundige welzijn.

Je kan hem als volgt contacteren:

Bij afwezigheid mag je het diensthoofd contacteren:

Wat moet ik meebrengen?

  • klevertje van het ziekenfonds van jouw kind

Locatie en uren

”Het Hemeltje” Heers
Paardskerkhofstraat 20b
3870 Heers
Kantoren: 011 48 01 17 of speelgedeelte: 011 48 17 28
Openingsuren :

  • Tijdens schooldagen : Maandag tem Vrijdag van 6u30 – 9u00 en van Einde school tot 18u30
  • Tijdens vakantiedagen en schoolvrije dagen : Maandag tem Vrijdag van 6u30 tot 18u30

 
“Het Hemeltje” Mechelen-Bovelingen
Kloosterstraat 4
3870 Heers
Kantoren: 011 48 01 17 of speelgedeelte: 0471 55 63 77
Openingsuren :

  • Tijdens schooldagen: maandag t.e.m. vrijdag van 7u30 tot start van de school en van einde school tot 18u30.
    Als ouders nood hebben aan opvang tussen 6u30 en 7u30 kan dit ook, maar dit dient 1 week op voorhand doorgegeven te worden.
  • De kinderen die in Mechelen-Bovelingen naar school gaan, worden woensdagnamiddag en op vakantiedagen opgevangen in “Het Hemeltje” in Heers.
Naar top