Collectieve schuldenregeling

Inhoud

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. Na de collectieve schuldenregeling kan je terug schuldenvrij door het leven.

De Sociale dienst laat zich niet zelf aanstellen als schuldbemiddelaar.
Eventueel kan er een budgetbeheer opgestart worden voor het beheer van het leefgeld.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling als je met grote structurele schulden worstelt die je onmogelijk binnen een redelijke termijn kunt terugbetalen. Een collectieve schuldenregeling is dus niet bedoeld om tijdelijke betalingsproblemen te regelen.

Voor meer informatie, voor het afwegen van de voor- en nadelen van deze procedure, voor een goed advies, enz. kan je terecht bij het OCMW.

Handelaars komen net als vennootschapsvormen (nv, bvba,...) niet in aanmerking.

Procedure

  • Neem contact op met het OCMW en zeg dat je wilt weten of je in aanmerking komt voor een collectieve schuldenregeling.
  • Een maatschappelijk werker zal je ontvangen en, samen met jou, jouw situatie en jouw vraag bekijken.
  • De maatschappelijk werker gaat bekijken welke dienstverlening van het OCMW of andere actie voor jou het meest passend is. Dit kan uiteraard eventueel het opstarten van een aanvraag voor een collectieve schuldenregeling zijn.

Verzoekschrift in het kader van een aanvraag

Je vraagt een collectieve schuldenregeling aan met een verzoekschrift in tweevoud bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar je woont.

Om dit verzoekschrift op te stellen ga je langs bij het OCMW of een CAW in jouw regio. Je kan het verzoekschrift ook zelf opstellen. Informeer je hierover bij de arbeidsrechtbank van jouw woonplaats.

Bemiddeling

Als je wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, stelt de rechter een erkend schuldbemiddelaar aan. De schuldbemiddelaar is onafhankelijk en zal dus evenveel rekening houden met jouw belangen als met de belangen van jouw schuldeisers.

Kostprijs

Een collectieve schuldenregeling is niet gratis. Het is wettelijk vastgelegd hoeveel een schuldbemiddelaar mag aanrekenen. De schuldbemiddelaar zal zijn vergoeding altijd ter goedkeuring moeten voorleggen aan de rechter.

Heb je niet genoeg geld om jouw schuldbemiddelaar te betalen, dan komt het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast tussenbeide. Meer informatie hierover kan je krijgen bij het OCMW.

Meer info

Als je instapt in een collectieve schuldenregeling, maakt een schuldbemiddelaar een lijst van alle schuldeisers en de bedragen die nog moeten betaald worden. Het doel is dat je, in de mate van het mogelijke, jouw schulden gaat afbetalen en dat je, gedurende die periode, nog menswaardig kan leven. Na de procedure kan je schuldenvrij door het leven.

Meer informatie op Eerstehulpbijschulden.be

Naar top