College van burgemeester en schepenen

Het College van Burgemeester en Schepenen voert de beslissingen van de Gemeenteraad uit.

Het College:

 • staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente
 • is verantwoordelijk voor het beheer van de goederen en de financiën
 • leidt de werken die in opdracht van de gemeente uitgevoerd worden

Alle beslissingen worden door de Burgemeester en de Schepenen samen genomen. Binnen het College is er wel een duidelijke taakverdeling: elk lid bereidt dossiers voor binnen de beleidsdomeinen die hem of haar zijn toebedeeld.

De leden van het College van Burgemeester en Schepenen zijn dezelfde als die van het Vast Bureau van het OCMW. De Burgemeester is voorzitter van het College.

Vergaderingen

De vergaderingen van het College van Burgemeester en Schepenen zijn niet openbaar.

Samenstelling

Kristof Pirard VLDumont

Functies

Burgemeester
 • bevolking/burgerlijke stand
 • veiligheid/verkeer/mobiliteit
 • politie/brandweer
 • personeel
 • patrimonium
 • ruimtelijke ordening/huisvesting
 • plechtigheden/feestelijkheden
 • financiën en begroting

Heidi Pirlotte VLDumont

Functies

1ste schepen/voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
 • sociale zaken
 • welzijn en gelijke kansen
 • gezondheidsbeleid
 • kerkfabrieken
 • seniorenbeleid
 • (kinder)armoedebestrijding
 • kinderopvang
 • pleegzorg

Benny Schroyen VLDumont

Functies

2de schepen
 • openbare werken
 • technische dienst en groendienst
 • kerkhoven
 • leefmilieu
 • containerpark
 • natuur- en landbouwbeleid
 • energiebeleid

Dieter Janssen VLDumont

Functies

3de schepen
 • sport
 • toerisme
 • lokale economie en middenstand
 • tewerkstelling
 • verfraaiing dorpspleintjes/speeltuintjes
 • dierenbescherming

Anneleen Vanherck VLDumont

Functies

4de schepen
 • jeugd
 • cultuur/bib
 • erfgoed
 • buurthuizen
 • onderwijs
 • Haspengouwse Academie
 • mobiliteit
 • informatie
 • ICT
Naar top