Echtscheiding

Akte online aanvragen

 

Een echtscheiding maakt een einde aan het huwelijk. Er zijn echter verschillende vormen van echtscheiding.

De meest voorkomende vormen zijn de echtscheiding door onderlinge toestemming en de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting.

Daarnaast bestaat eveneens de scheiding van tafel en bed. Dit is een soort van beperkte scheiding. De huwelijksband wordt niet ontbonden, enkel de plicht tot samenwonen.

Tot slot is er nog de feitelijke scheiding. Hierbij gaan de echtgenoten apart wonen zonder juridische maatregelen te treffen. Bijgevolg blijven de juridische gevolgen van het huwelijk dan ook bestaan.

Procedure

Wanneer de echtscheiding uitgesproken is én het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, wordt het naar de burgerlijke stand gestuurd van de plaats waar je in het huwelijk trad. Hier wordt het vervolgens overgeschreven in het aanvullend of bijzonder register. De echtscheiding heeft rechtskracht tegenover derden vanaf de datum van overschrijving in de registers van de burgerlijke stand.

De tussenkomst van de dienst burgerlijke stand beperkt zich tot het overschrijven van het uitgesproken echtscheidingsvonnis van de rechtbank, het aanbrengen van een randmelding naast de huwelijksakte, het verwittigen van de gemeente waar betrokkene woont, alsook het verwittigen van de betrokken partijen zelf.

Bedrag

Het overschrijven van het uitgesproken echtscheidingsvonnis van de rechtbank door de dienst burgerzaken is gratis.

Uitzonderingen

Wanneer je in het buitenland gehuwd én in België voor de rechtbank uit de echt gescheiden bent, wordt het uitgesproken vonnis naar de burgerlijke stand in Brussel verstuurd en vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand te Brussel.

Naar top