Financiële steun

Inhoud

Als je nood hebt aan bijkomende financiële steun, dan kan je deze vraag stellen aan het OCMW. Een maatschappelijk werker zal met jou jouw situatie bekijken. Eventueel kan er een financiële steun, aangepast op jouw situatie, verleend worden.

Voorwaarden

Je bent een inwoner van Heers en je ervaart dat je onvoldoende financiële middelen hebt. Dit kan zijn in het algemeen of voor het bekostigen van bepaalde zaken.

Procedure

  • Je neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW.

  • Een maatschappelijk werker zal een gesprek met jou hebben om precies te weten wat jouw vraag is.

  • De maatschappelijk werker zal een sociaal en financieel onderzoek doen om te weten of je in aanmerking komt voor een financiële steun. Het is de bedoeling dat je hier actief aan meewerkt.

  • Op basis van dit onderzoek zal het OCMW beslissen of je effectief een steun toegekend krijgt. Het is ook mogelijk dat er een andere vorm van dienstverlening aangeboden wordt. De maatschappelijk werker zal bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor jou het meest passend is. Je kan zelf beslissen of je ingaat op het voorstel.

Bewijsstukken

Best breng je, bij het eerste contact met het OCMW, al de volgende zaken mee:

  • identiteitskaart;

  • als er inkomsten zijn: bewijzen van de huidige inkomsten van jou en eventueel je gezinsleden (niet voor de minderjarige kinderen);

  • een overzicht van je spaargelden.

Het is ook mogelijk dat de maatschappelijk werker je nog bijkomende zaken vraagt.

Meer info

Het OCMW kan een bijkomende financiële steun toekennen voor specifieke zaken, zoals bijv. bij hoge medische kosten, hoge energiefacturen, ...

Het is ook mogelijk dat het OCMW beslist dat je de gekregen financiële steun gedeeltelijk of volledig moet terugbetalen aan het OCMW, eventueel in schijven.

Naar top