Inname openbaar domein en signalisatievergunning

Als je verhuist, als je een grote levering verwacht, of als je verbouwingen of bouwwerken uitvoert, waarbij je een container, een stelling, of een vrachtwagen… moet plaatsen, dan kan het gebeuren dat je een gedeelte van het openbaar domein (berm, fietspad, parkeerplaatsen, rijbaan, …) nodig hebt om de klus te kunnen klaren. Hiervoor moet je toestemming vragen (inname openbaar domein).   

Voer je werken uit of laat je werken uitvoeren op het openbaar domein of neem je bij werken een deel van het openbaar domein in, dan heb je ook een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruikers herkenbaar blijft.

Voor het plaatsen van signalisatie moet een signalisatievergunning aangevraagd worden.

Hoe aanvragen?

Aanvraagformulier Inname openbaar domein

Beide vergunningen moeten tenminste 10 werkdagen vóór de start van de werken worden aangevraagd.
Dat kan je online doen via bovenstaande knop.
Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer jouw aanvraag goed bij ons is toegekomen. Kijk zeker altijd na of deze e-mail niet in de SPAM folder is beland.

De vergunning wordt aangevraagd door degene die de hinder veroorzaakt, zijnde de hoofdaannemer of door een gespecialiseerde firma aangesteld door de hoofdaannemer. In geval geen hoofdaannemer is aangesteld, is de bouwheer verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning.

Bij elke aanvraag moet verplicht een duidelijke schets of signalisatieplan zijn toegevoegd.

Als een straat volledig wordt afgesloten, dien je de bewoners tijdig te verwittigen.

Wanneer een gewestweg in gebruik genomen wordt, wordt de aanvraag ook aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voorgelegd.

Is er tot slot ook hinder op bepaalde routes/haltes van De Lijn, dan dien je ook met hen contact op te nemen. 

Een vergunning verlengen

Als de inname door onvoorziene omstandigheden, langer zal duren dan de periode waarvoor een machtiging werd afgeleverd, moet hiervoor online een verlenging aangevraagd worden ten laatste op de einddatum van de reeds verkregen machtiging.

Wie keurt de vergunning goed?

De burgemeester of de gemachtigde ambtenaar verleent toelating tot de inname van openbaar domein en eventueel voor het plaatsen van de tijdelijke signalisatie op de openbare weg op basis van de ingediende aanvraag, overeenkomstig de ingediende plannen en art. 78 van het reglement op de politie van het wegverkeer (verkeerswet/wegcode).

Signalisatie

Bij inname van het openbaar domein moet voor de openbare veiligheid het nodige signalisatiemateriaal geplaatst worden. Meestal bezit de aannemer dit signalisatiemateriaal en zorgt hij – samen met de veiligheidscoördinator zoals wettelijk bepaald – voor de plaatsing.

Bij inname van parkeerplaatsen zal de technische dienst instaan voor de nodige parkeerverbodsborden. Het plaatsen en terug ophalen van de borden gebeurt volledig kosteloos.

Bij het plaatsen van een container moet de aanvrager zelf de nadarhekken en signalisatie gaan ophalen bij de technische dienst in Opheers (Opheersstraat 94-96).
Maak hiervoor 24 uur op voorhand telefonisch een afspraak op het nummer 011 48 68 23 (elke werkdag tussen 8u en 16u).
Je kan ook een e-mail sturen.
Vergeet niet jouw ondertekende signalisatievergunning mee te nemen.

Kostprijs

Zowel het aanvragen van de nodige vergunningen, alsook het signalisatiemateriaal zijn gratis.

Naar top