Inname openbaar domein en signalisatievergunning

Als je verhuist, als je een grote levering verwacht, of als je verbouwingen of bouwwerken uitvoert, waarbij je een container, een stelling, of een vrachtwagen… moet plaatsen, dan kan het gebeuren dat je een gedeelte van het openbaar domein (berm, fietspad, parkeerplaatsen, rijbaan, …) nodig hebt om de klus te kunnen klaren. Hiervoor moet je toestemming vragen (inname openbaar domein).   

Voer je werken uit of laat je werken uitvoeren op het openbaar domein of neem je bij werken een deel van het openbaar domein in, dan heb je ook een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruikers herkenbaar blijft.

Voor het plaatsen van signalisatie moet een signalisatievergunning aangevraagd worden.

Naar top