Integratie tegemoetkoming (ITT)

Inhoud

Heb je een handicap en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, dan heb je wellicht vaak extra kosten om jezelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming kan je helpen om deze extra kosten te dragen.

Voorwaarden

  • Jouw handicap moet erkend worden, met minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid.

  • Jouw inkomsten en die van jouw partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.

  • Je bent minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar.

  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

  • Je bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in België.

Naast deze voorwaarden zijn er ook enkele uitzonderingen voor personen jonger dan 18 jaar of misschien voldoe je aan één van de nationaliteitsvoorwaarden zonder verdere voorwaarden. Alle informatie over de voorwaarden vind je op de website van de Directie-generaal Personen met een handicap.

Procedure

  • Om de tegemoetkoming te krijgen moet je eerst op My Handicap een online aanvraag indienen. De aanvraag bestaat uit een vragenlijst. Je kunt je aanmelden met je ID, een beveiligingscode of de app itsme.

  • De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop je recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij jouw arts of specialist.

  • Je wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Als je recht hebt op de tegemoetkoming, dan ontvang je deze vanaf de maand volgend op de beslissing.

!!!! Indien het je niet lukt om de vragenlijst digitaal in te vullen, neem je contact op met de sociale dienst van het OCMW of met de sociale dienst van je mutualiteit.

Financiële voordelen

De hoogte van het bedrag dat je jaarlijks ontvangt, hangt af van jouw gezinssamenstelling, het belastbaar inkomen van je gezin en de impact van jouw handicap op jouw dagelijks leven.

Naar top