Oprichtingsakte en de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden


Om te voldoen aan de bepalingen in het decreet van het lokaal bestuur moeten de besturen vanaf 1 januari 2019 de oprichtingsakten en statuten publiceren op de gemeentelijke website van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar het bestuur aan deelneemt.

Hieronder vind je de oprichtingsakten en de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar het lokaal bestuur Heers aan deelneemt.

C-Smart - Cipal D.V.

  Gecoördineerde statuten (350 KB)
  Oprichtingsakte (1 MB)

Fluvius opdrachthoudende vereniging

  Statuten van 20 juni 2018 (268 KB)
  Oprichtingsakte (2 MB)

INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN IN LIMBURG (IGL)
Inter-aqua

  Statuten van 19 juni 2018 (233 KB)
  Oprichtingsakte (3 MB)

Fluvius Limburg
Inter-media

  Statuten van 19 juni 2018 (105 KB)
  Oprichtingsakte (3 MB)

Limburg.net

  Oprichtingsakte (1 MB)
  Fusieakte (4 MB)

Tussengemeentelijke Maatschappij Voor Services (TMVS)

  Gecoördineerde statuten (802 KB)
  Oprichtingsakte (5 MB)

 

Contact

Gemeentebestuur Heers
Paardskerkhofstraat 20
3870 Heers
  011 48 01 01
  info@heers.be