Jobstudent Buitenschoolse Kinderopvang augustus 2024

Als jobstudent bij buitenschoolse kinderopvang “Het Hemeltje”  bezorg je elke week de kinderen een onvergetelijke tijd met leuke activiteiten.

We zoeken:

 • 1 deeltijdse jobstudent

Tijdens de vakantie werk je gemiddeld 19 uren per week ( flexibele uurrooster).

Periode:

 • 1 augustus 2024 t.e.m. 31 augustus 2024

Taken:

 • onthaal en opvang van de kinderen (van 2,5 tot 12 jaar)
 • organiseren van individuele en groepsactiviteiten
 • aandacht voor veiligheid
 • informeren van collega’s
 • problemen signaleren

Profiel

Je bent minimum 18 jaar en bent de volledige maand augustus beschikbaar.

Je volgt of volgde een relevante opleiding, namelijk:

 • Een diploma van het secundair onderwijs van de studierichting:
   • personenzorg, specialisatiejaar en de onderliggende studierichting kinderverzorging van het voltijds secundair onderwijs;
 • Een diploma van het secundair beroepsonderwijs:
   • Een diploma van het 3de jaar van de 3de graad van de volgende studierichting: kinderzorg, begeleider in de kinderopvang of kinderzorg/begeleider in kinderopvang;
 • Een diploma van het secundair technisch onderwijs:
   • Een diploma van het 2de jaar van de 3de graad van de volgende richtingen: sociale en technische wetenschappen, jeugd- en gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg, gezondheids- en welzijnswetenschappen, verpleegaspirant;
 • Een diploma van het hoger beroepsonderwijs
   • Een attest dat bevestigt dat ofwel minstens twee derde van de modules van de graduaatsopleiding Orthopedagogie, inclusief vrijstellingen, met vrucht zijn voltooid, ofwel dat het eerste en het tweede studiejaar van de graduaatsopleiding Orthopedagogie, met vrucht zijn voltooid;
   • Een diploma of certificaat van het hoger beroepsonderwijs en van het hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie, met uitzondering van de specifieke lerarenopleiding en het getuigschrift pedagogische bekwaamheid;
 • Een diploma van het hoger onderwijs van 1 of meer cycli, van een bachelor of van een master;
   • Een attest dat bevestigt dat voor minstens 120 studiepunten een creditbewijs behaald is, inclusief vrijstellingen, of dat het 1ste en 2de studiejaar, inclusief vrijstellingen, met vrucht is voltooid van een van de volgende studierichtingen: pedagogie van het jonge kind, kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs, gezinswetenschappen, maatschappelijke veiligheid, orthopedagogie, sociaal werk, sociaal readaptatiewetenschappen, toegepaste psychologie, verpleegkunde of van een studierichting van het studiegebied psychologische en pedagogische wetenschappen.

Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister, model 2.

Plaats tewerkstelling

Paardskerkhofstraat 20b, 3870 Heers.

Solliciteren:

Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen?

Dan kan je solliciteren per e-mail: sollicitaties@heers.be of per brief: Gemeentebestuur Heers, Paardskerkhofstraat 20 te 3870 Heers.

Graag ontvangen wij jouw sollicitatie als jobstudent zo snel mogelijk.

Extra informatie:

Indien het voor jou onduidelijk is, of je in aanmerking komt als jobstudent, verwijzen we jou graag door naar de website van "student@work”.

Naar top