Legalisatie van een handtekening

Sommige instanties vragen om een geplaatste handtekening op een document geldig te laten verklaren of te laten wettigen. Deze wettiging bevestigt dat de handtekening aan de eigenaar toebehoort. Enkel de echtheid van de handtekening wordt hierdoor verzekerd, maar nooit de inhoud van het voorgelegde document.

Een handtekening kan niet gewettigd worden als die:

  • op een blanco vel papier staat
  • onder een tekst staat die niet verstaanbaar is
  • op een document staat dat kan gebruikt worden voor immorele, bedrieglijke of strafbare doeleinden.

Doelgroep

Wil je jouw eigen handtekening laten legaliseren, dan moet je je persoonlijk aanmelden bij de dienst bevolking.  

Een handtekening bij volmacht laten legaliseren kan, maar dan moet de aanvrager naast zijn eigen IDkaart, ook de IDkaart meebrengen van de inwoner wiens handtekening moet gelegaliseerd worden.

Bij twijfel over de authenticiteit van de handtekening kan de ambtenaar de wettiging van de handtekening weigeren en eisen dat het document in zijn aanwezigheid wordt ondertekend.

Procedure

Je plaatst jouw handtekening in het bijzijn van de gemachtigde beambte. Is de handtekening al geplaatst op het document dat kan gevraagd worden je handtekening opnieuw te plaatsten.

Wat heb je nodig?

  • jouw identiteitskaart
  • het te wettigen document
  • bij volmacht: de IDkaart van diegene die langskomt + de IDkaart van wie de handtekening gewettigd moet worden.

Prijs

gratis

Naar top