Lokaal cliëntoverleg (LCO)

Inhoud

Een cliëntoverleg brengt alle hulpverleners samen die op een bepaald moment bij een bepaalde cliënt of gezin betrokken zijn. Met het lokaal cliëntoverleg probeert men een zicht te krijgen op de situatie en een zorgaanbod op maat te realiseren voor de cliënt of het gezin. Hierbij staat de vraag van de cliënt of het gezin centraal. De cliënt of het gezin is zelf ook betrokken bij het overleg en neemt er actief aan deel.

Voorwaarden

De cliënt/het gezin is:

  • wonend in het werkgebied van OCMW Heers;

  • aangemeld bij meerdere (minstens 2) diensten of organisaties;

  • ervaart problemen op verschillende levensdomeinen (multi-problemsituatie).

Procedure

Vraag je overleg online aan via ons digitaal loket.

Naar top