Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

Inhoud

Het OCMW organiseert een lokaal opvanginitiatief (LOI) voor verzoekers om internationale bescherming. LOI zijn gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, zodat de verzoeker zelf kan instaan voor de dagelijkse basisbehoeften. Het OCMW geeft ook sociale en medische begeleiding.

Voorwaarden

Enkel verzoekers om internationale bescherming waarvan de procedure nog niet ontvankelijk is verklaard en die rechtstreeks door de federale overheid geplaatst worden, kunnen in een LOI verblijven. Dit enkel in een LOI van het OCMW waaraan ze worden toegewezen.

Naar top