Mantelzorgtoelage

Het OCMW biedt een financiële tussenkomst aan, aan thuiswonende hulpbehoevenden.
Het doel is om hulpbehoevenden zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten verblijven.
De mantelzorgtoelage bedraagt 12,50 EUR per maand en wordt één keer per jaar uitgekeerd.
Er zijn twee mantelzorgtoelage: de mantelzorgtoelage voor zorgbehoevende ouderen (vanaf 70 jaar) en de mantelzorg toelage voor personen met een handicap (-70 jaar).

Mantelzorgtoelage voor zorgbehoevende ouderen (vanaf 70 jaar)

De voorwaarden om deze toelage te krijgen zijn:

 1. de zorgbehoevende oudere moet in zijn woning verblijven.
 2. de zorgbehoevende oudere(n):
   • is minimum 70 jaar
   • én heeft een mindervalidescore van 9 punten, toegekend door de FOD Sociale zekerheid;
   • of heeft een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevende (zorgverzekering, attest voorleggen van het ziekenfonds);
   • én geniet, op het ogenblik van de aanvraag, van de Verhoogde Tegemoetkoming van het ziekenfonds;
   • én is niet opgenomen in een rusthuis of R.V.T.-instelling;
   • én woont minstens één maand, voor de datum van aanvraag, in de gemeente Heers.
 3. Indien de zorgverzekering voor beperkte tijd wordt toegekend, wordt de mantelzorgtoelage ook maar voor deze periode toegekend. Bij een verlening van de zorgverzekering kan er een herziening gebeuren. De klant moet zelf het OCMW op de hoogte stellen van de verlenging van de zorgverzekering.

Belangrijk: De mantelzorgtoelage wordt aan de zorgbehoevende oudere uitbetaald.
 

Mantelzorgtoelage voor personen met een handicap (van 0 tot 70 jaar)

De voorwaarden om deze toelage te krijgen zijn:

 1. De persoon met een handicap moet thuis bij zijn gezin verblijven.
 2. de zorgbehoevende
  • is maximum 69 jaar
  • én heeft een mindervalidescore van 12 punten, toegekend door de FOD Sociale zekerheid;
  • én geniet, op het ogenblik van de aanvraag, van de Verhoogde Tegemoetkoming van het ziekenfonds;
  • én is niet opgenomen in een instelling;
  • én woont minstens één maand, voor de datum van aanvraag, in de gemeente Heers.

Belangrijk: Indien de zorgbehoevende meerderjarig is, wordt de mantelzorgtoelage aan de zorgbehoevende uitbetaald.
 

Hoe aanvragen?

Voor aanvragen kan je terecht bij de sociale dienst van het OCMW en dit op afspraak.
Je hebt de volgende documenten nodig:

 • identiteitskaart van de zorgbehoevende oudere
 • bewijs invaliditeitsscore ministerie van sociale zaken of mantelzorgtoelage van de zorgverzekering
 • klevertje mutualiteit
 • rekeningnummer zorgbehoevende
Naar top