Militaire oefeningen


Omschrijving
Bekendmaking in toepassing van het ‘Reglement over de militaire opeisingen, vastgesteld bij koninklijk besluit nr. 2562 van 3 mei 1939 tot uitvoering van de wet van 12 mei 1927 op de militaire opeisingen’.

Datum : op 19 juni 2023
Omvang van de oefening :

 • Manschappen : 30
 • Wielvoertuigen : 3
 • Er zal GEEN gebruik gemaakt worden van oefenmunitie.
 • Er zullen GEEN laagvliegactiviteiten zijn tijdens deze oefening.
 • Er zijn GEEN opeisingen nodig.

Aangifte van eventuele geleden schade moet binnen 48 uur gebeuren: federaal@limburg.be of bel naar FOD BIZA, Provinciebestuur Limburg – Federale Taken, op het nummer 011 23 80 63.

 

Omschrijving
Bekendmaking in toepassing van het ‘Reglement over de militaire opeisingen, vastgesteld bij koninklijk besluit nr. 2562 van 3 mei 1939 tot uitvoering van de wet van 12 mei 1927 op de militaire opeisingen’.

Datum : op 21 juni 2023
Omvang van de oefening :

 • Manschappen : 83
 • Wielvoertuigen : 2

Aangifte van eventuele geleden schade moet binnen 48 uur gebeuren: federaal@limburg.be of bel naar FOD BIZA, Provinciebestuur Limburg – Federale Taken, op het nummer 011 23 80 63.

 

Omschrijving
Bekendmaking in toepassing van het ‘Reglement over de militaire opeisingen, vastgesteld bij koninklijk besluit nr. 2562 van 3 mei 1939 tot uitvoering van de wet van 12 mei 1927 op de militaire opeisingen’.

Datum : van 27 t.e.m. 29 juni 2023
Omvang van de oefening :

 • Manschappen : 45
 • Wielvoertuigen : 5
 • Hieraan wordt deelgenomen door een buitenlandse eenheid.
 • Er zal GEEN gebruik gemaakt worden van oefenmunitie.
 • Er zullen GEEN laagvliegactiviteiten zijn tijdens deze oefening.
 • Er zijn GEEN opeisingen nodig.

Aangifte van eventuele geleden schade moet binnen 48 uur gebeuren: federaal@limburg.be of bel naar FOD BIZA, Provinciebestuur Limburg – Federale Taken, op het nummer 011 23 80 63.