Minder mobielen centrale

Wat ?

Het doel is mensen vervoeren met een beperkt inkomen die problemen ondervinden om zich te verplaatsen en hen op die manier uit hun isolement te halen. Meestal gaat het om mensen die vanwege hun ouderdom, ziekte of beperking geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.
Het vervoer gebeurt vooral om sociale redenen: familiebezoek, kaartclub, kapper, boodschappen, dokters- of tandartsbezoek, gemeentehuis om administratieve redenen, …
De MMC staat niet in voor ziekenvervoer. Het is dus geen tegenhanger van de ziekenwagendienst.
Wens je gebruik te maken van de centrale, dan dien je dit drie werkdagen op voorhand aan te vragen, telefonisch op het nummer 011 48 01 00. Voor weekendvervoer moet de aanvraag een week op voorhand gebeuren!

Voorwaarden

Er is een inkomensgrens voor de gebruikers die gelijk is aan maximaal twee keer het leefloon. Dit wordt bij de inschrijving nagekeken door de verantwoordelijke van de centrale of door een maatschappelijk werkster. Bij wie reeds gebruik maakt van andere diensten van het OCMW, wordt er geen inkomensonderzoek meer gevoerd.
Het vervoer wordt enkel toegestaan indien er voor het gevraagde traject geen openbaar vervoer voorhanden is of als het openbaar vervoer voor de gebruiker niet toegankelijk is.
Het lidgeld bedraagt 12 euro per jaar (6 euro na juli) per persoon. Voor een gezin bedraagt dit 18 euro per jaar (9 euro na juli)
Er wordt 0,37 euro/km aangerekend (vanaf 1 maart 2024 0,42 euro/km). De kilometers worden geteld vanaf het vertrek van de chauffeur zijn/haar thuisadres tot terugkomst aldaar.
Er bestaat een minimumtarief van 2,50 euro voor 1 rit.
Vanaf het ogenblik dat de wachttijd meer dan 1 uur bedraagt, wordt er een wachtvergoeding van 2.50 euro per begonnen uur aangerekend. Voorwaarden waaraan de chauffeur moet voldoen!! Elke chauffeur is een vrijwilliger die beschikt over een eigen wagen en die voldoende vrije tijd heeft.
Hij/zij moet telefonisch bereikbaar zijn.
De chauffeur is geen begeleider van de gebruiker. De aanvragers moeten zelf voor eventuele begeleiding (familieleden,…) zorgen.
De chauffeur bepaalt zelf welke dagen hij kan rijden voor de MMC.

Vergoeding chauffeurs : Het kilometertarief bedraagt 0,37 euro (vanaf 1 maart 2024 0,42 euro). De inkomsten verkregen uit dit vrijwilligersvervoer, moeten niet aangegeven worden aan de belastingen omdat het hier een onkostenvergoeding betreft.

Verzekering

Er is een omniumverzekering afgesloten voor iedere chauffeur.

Interesse?

Heb je verplaatsingsmoeilijkheden en kan deze vervoerdienst jou misschien een oplossing bieden? Neem tijdig contact op!
Beschik je over wat vrije tijd, een wagen of een minibusje dat uitgerust is om rolstoelgebruikers te vervoeren, en ben je sociaalvoelend?
Dan ben jij de vrijwillige, geschikte chauffeur die wij zoeken!!

Naar top