Paspoort aanvragen


Alle aanvragen moeten strikt persoonlijk gebeuren.

 

  Wat meebrengen?

Om een nieuw paspoort aan te vragen, breng je het volgende mee:

 • 1 identieke kleurenpasfoto van goede kwaliteit met een egaal witte achtergrond en in vooraanzicht
 • vorig paspoort (of een bewijs van verlies of diefstal)
 • contant geld of een bankkaart (geen kredietkaart)

  Geldigheidsduur

Alle paspoorten afgeleverd door de gemeente hebben vanaf 1 september 2004 een geldigheidsduur van 7 jaar

  Nieuwe paspoorten

Gewone procedure

De aanvraag gebeurt op de dienst bevolking.

Je betaalt € 77,5 voor een paspoort voor 7 jaar.

De gemeente stuurt je aanvraag naar het nationaal verwerkingscentrum, dat het nieuwe paspoort aanmaakt en terugstuurt naar onze diensten om te vervolledigen. Deze procedure duurt 2 weken.

Spoedprocedure

De aanvragen gebeuren via de dienst bevolking in het administratief centrum.

Je betaalt € 252,5 voor een paspoort voor 5 jaar.

De wachttijd is 2 werkdagen.

Noodprocedure: humanitaire redenen (ongeval, overlijden familie in het buitenland, …)

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken geeft hiervoor een voorlopig paspoort af. Dit document moet je rechtstreeks bij de Federale Overheidsdienst aanvragen, dus niet via de dienst bevolking.

Het is beperkt in duur (reisperiode), in bestemming en kan niet worden verlengd.

  Tweede paspoort

Een tweede paspoort wordt alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen:

 • als je meerdere toekomstige reizen maakt naar landen die Belgen aan de visumplicht onderwerpen;
 • als je reizen maakt naar landen met onderling gevoelige, gespannen relaties (conflictlanden).

Om een tweede paspoort aan te vragen, breng je mee:

 • een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag voor een tweede paspoort gericht aan het gemeentebestuur. De aanvraag moet een opsomming op naam van de verschillende landen van bestemming bevatten.
  • voor toeristische redenen stel je zelf deze aanvraag op.
  • is het tweede paspoort beroepshalve vereist dan stelt de werkgever of het bedrijf waarvoor je werkt de aanvraag op.
 • een attest van minstens één ambassade of consulaat van een land van bestemming waaruit blijkt dat voor een visumaanvraag het originele paspoort (en niet een kopie) meer dan 5 werkdagen op de ambassade of het consulaat moet blijven of je hebt op je paspoort minstens vijf visa staan die in het afgelopen jaar werden afgegeven.

De motivering moet altijd uitgaan van een fundamentele noodzaak om een tweede paspoort te hebben om bepaalde reizen te maken en mag zich niet beperken tot de verwijzing naar het praktisch, bijkomend gemak van een extra paspoort.

  Paspoorten voor kinderen en jongeren

Sinds 1 september 1999 moeten alle kinderen een eigen paspoort hebben als ze naar een land reizen waar een internationaal paspoort vereist is (soms is ook een visum vereist). Ook een paspoort voor kinderen heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

De normale procedure duurt 2 weken en de spoedprocedure 2 werkdagen. Ook kinderen en jongeren doen hun aanvraag persoonlijk, vergezeld van de persoon die het ouderlijke gezag uitoefent (vader, moeder of voogd), op de dienst bevolking.

Kosten

 • Jonger dan 18 jaar: in een normale procedure € 45 en in een spoedprocedure 220 € .

  64 bladzijden paspoort

Wie heel veel reist naar verschillende bestemmingen waar telkens weer een ander visum voor nodig is, komt met zijn huidig paspoort niet lang genoeg toe. Het aantal pagina’s bedraagt 32 en die staan dan snel vol met allerlei exotische en andere visumstempels. Daarom kunnen deze reizigers zich sinds 1 januari 2006 een dik paspoort aanschaffen. Het boekje telt 64 pagina’s en is enkel verkrijgbaar in spoedprocedure.

  Prijzen

Prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen, raadpleeg dus eerst de dienst.

 

kinderen volwassenen tweede paspoort
normaal € 45 € 77,5 € 83,5
spoed € 220 € 252,5 € 252,5
64 bladzijden paspoort € 210 € 252,5 € 252,5

 

Je kan contant of met een bankkaart betalen (niet met een kredietkaart).

  Goede raad

Wij raden je aan tijdig je paspoort aan te vragen en erop toe te zien dat je paspoort nog voldoende geldigheidsduur heeft bij terugkeer.

  Paspoort met chip

De nieuwe internationale voorschriften over de beveiliging van reisdocumenten bevelen de invoering van biometrische identificatiekenmerken aan, waardoor een betrouwbare link wordt gelegd tussen het document en de houder ervan.
Sinds 2005 heeft elk paspoort een chip. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de eisen die de Verenigde Staten stellen aan de landen die willen in aanmerking komen voor deelname aan het Visa Waiver Program.
De gegevens die op de chip worden opgeslagen zijn de persoonsgegevens, de handtekening, de foto en gezichtsherkenning als biometrisch kenmerk.

 

Dienst Burgerzaken

Paardskerkhofstraat 20
3870 Heers
  011 48 01 06
  bevolking@heers.be