Recyclagepark

Om veiligheidsreden worden er enkel nog betalingen via bancontact aanvaard.

Dank voor uw begrip.

Voor de afvalfracties die niet opgehaald worden via de huis-aan-huisinzameling kan je terecht in het recyclagepark. Het gemeentelijk recyclagepark is er enkel voor inwoners van Heers.

De afvalstoffen moeten gedeponeerd worden in een speciaal daartoe voorziene container of stapelplaats. Je volgt de richtlijnen van de gemeentelijke toezichthouder(s) strikt op.

 

Wat mag aangeleverd worden?

 

Gratis aanleveren

 • Papier en karton
 • PMD
 • Textiel
 • Metalen
 • Afgedankte elektrische apparaten
 • Harde plastics
 • Matrassen
 • Kaarsresten
 • Vlakglas
 • Holglas
 • Zuivere isomo
 • Kurk
 • Klein Gevaarlijk Afval

Betalend aanleveren

 • Puin :
  • tot 1 kruiwagen: € 1
  • meer dan 1 kruiwagen tot 1 m³: € 5
  • vanaf 1 m³ tot max. 2 m³: € 10/m³
 • Kleine hoeveelheid asbest:
 • Banden (zonder velgen):
  • autobanden: € 2,5/stuk
 • Landbouwplastiek:
  • in zuivere staat: € 50/m³
 • Snoeiafval:
  • €3 /m3
  • wortels worden niet aangenomen !
 • Hout:
  • € 2,5/m³
 • Grofvuil:
  • per aangeboden eenheid, samengebonden goed
   of hanteerbare bundel: €4/m³
 • Gras: €20/m³
 • Roofing max. 2m³ : €72 /m³

Huisvuilophaling

OPTIMO systeem:

 • Oneven weken donderdag: Ophaling drie afzonderlijke zakken: Restafval in grijze huisvuilzak, Textiel in de oranje zak, PMD in de blauwe zak
 • Even weken op donderdag: ophaling GFT
 • 1 keer per maand: laatste vrijdag van de maand, ophaling papier

Meer details in de huisvuilkalender die je elk jaar ontvangt of via de Heers- en MijnBurgerProfiel app.

Hakselen aan huis

Als inwoner van Heers krijg je de mogelijkheid om jouw snoeihout te laten hakselen door onze technische dienst. De aanvraag dient minstens 3 dagen op voorhand te gebeuren bij de uitvoerende technische dienst, Opheersstraat 96-98, 3870 Heers.

Maak een afspraak op 011 48 68 23

 • Kostprijs: 5 euro per begonnen uur
 • Er wordt alleen op maandagen gehakseld
 • Het gehakseld materiaal wordt niet meegenomen
 • Je helpt de arbeider van de technische dienst bij het aangeven van de takken
Naar top