Huwelijksaangifte

 

Inhoud

Met een huwelijksaangifte verklaren jij en jouw partner dat je wilt huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voorwaarden

 • Ben je Belg, dan moet je meerderjarig zijn.

 • Ben je niet-Belg, dan is de wetgeving van jouw land van toepassing.

 • Je mag niet gehuwd zijn. Jouw eventuele vorige huwelijk moet nietig verklaard of ontbonden zijn, bijvoorbeeld door een echtscheiding.

Procedure

Je moet de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Wonen beide partners in het buitenland? Dan kan je aangifte doen in:

 • de laatste woonplaats van jou of jouw partner

 • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van jou of jouw partner

 • de geboorteplaats van jou of jouw partner.

Je kan de aangifte doen ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

De aangifte gebeurt door beide partners samen, of door één van de partners mits een volmacht.

Je doet de aangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente:

 • ter plaatse aan het loket

 • online (indien beschikbaar) via Mijn Burgerprofiel of via de website van de gemeente.

Bewijsstukken

Toekomstige echtgenoten die zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten de volgende documenten meenemen:

 • een kopie van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.

 • een identiteitsbewijs

 • een bewijs dat je niet gehuwd bent (nooit gehuwd, eerder huwelijk ontbonden of nietig verklaard), als dat bewijs niet beschikbaar is in het bevolkings- of vreemdelingenregister

 • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

 • een bewijs van nationaliteit

 • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk

 • een attest van hoofdverblijfplaats.

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Als er een huwelijkscontract is, moet je niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Naar top