Collectieve schuldenregeling

Inhoud

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken.

Een schuldbemiddelaar beheert je inkomen in je plaats en helpt je om op die manier je schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kun je terug schuldenvrij door het leven.

Sociale dienst laat zich niet zelf aanstellen als schuldbemiddelaar.
Eventueel kan er een budgetbeheer opgestart worden voor het beheer van het leefgeld.

Voorwaarden

  • Je komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling als je met grote structurele schulden worstelt die je onmogelijk binnen een redelijke termijn kunt terugbetalen. Een collectieve schuldenregeling is dus niet bedoeld om tijdelijke betalingsproblemen te regelen.

  • Handelaars komen net als vennootschapsvormen (nv, bvba...) niet in aanmerking. Bij structurele schuldproblemen kunnen zij zich beroepen op een faillissement. Bij tijdelijke wanbetalingen kunnen zij een beroep doen op de wet 'Continu├»teit der ondernemingen'.

  • Vrije beroepen, boeren en ambachtslui kunnen in principe wel gebruikmaken van een collectieve schuldenregeling.

Naar top