Minimale levering energie

Inhoud

Als je klant bent bij de netbeheerder en voor aardgas betaalt via Prepaid(vroeger ‘budgetmeter’), kunt u tussen 1 november en 31 maart onder bepaalde voorwaarden een minimale levering aardgas aanvragen om jouw woning te verwarmen.

Voorwaarden

 • Je bent klant bij de netbeheerder Fluvius, en betaalt voor jouw verbruik via Prepaid.

 • Je hebt onvoldoende financiële middelen om op te laden.

Het OCMW kan ook voorwaarden verbinden aan het geven van de financiële steun (de opladingen), bijvoorbeeld:

 • budgetbeheer;

 • maatregelen om het gebruik te verminderen (bijvoorbeeld een energiescan laten uitvoeren);

 • een afspraak in verband met de oplading tijdens de niet-winterperiode met het doel vóór de volgende winterperiode een reserve te hebben;

 • de terugbetaling van een gedeelte van het toegekende bedrag.

Procedure

 • Je neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW.

 • Een maatschappelijk werker zal een gesprek met jou hebben om precies te weten wat jouw vraag is.

 • De maatschappelijk werker zal een sociaal onderzoek doen om te weten of je in aanmerking komt voor de minimale levering energie. Het is de bedoeling dat je hier actief aan meewerkt.

 • Op basis van dit onderzoek zal het OCMW beslissen of je effectief de minimale levering energie toegekend krijgt. Het is ook mogelijk dat er een andere vorm van dienstverlening aangeboden wordt.

Bewijsstukken

 • identiteitskaart;

 • budgetmeterkaart indien je nog een oude budgetmeter hebt;

 • een bewijs van inkomsten van alle gezinsleden (bijvoorbeeld loonfiches, attesten van uitkering, rekeninguittreksels...);

 • een bewijs van de vaste kosten (huur, water energie, internet, verzekeringen...);

 • de contactgegevens van jouw schuldbemiddelaar.

Het is ook mogelijk dat de maatschappelijk werker je nog bijkomende zaken vraagt.

Naar top