Referentieadres

Inhoud

Het is mogelijk dat je in België verblijft, maar geen officieel adres hebt. Dit is zo als je bijvoorbeeld dakloos bent, op een schip verblijft of in een woonwagen woont. Toch heb je een officieel adres nodig om administratief in orde te blijven voor officiële instanties. Dan kun je een referentieadres aanvragen.

Met een referentieadres kun je ook uitkeringen ontvangen van instanties die een officieel adres als voorwaarde stellen.

Je kunt een referentieadres aanvragen bij een individu (natuurlijk persoon). In sommige gevallen kan het OCMW je een referentieadres toekennen.

Voorwaarden

Om als dakloze een referentieadres te vragen aan het OCMW moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent dakloos.

  • Je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister of de bestaande inschrijving wordt geschrapt.

  • Je hebt onvoldoende bestaansmiddelen om zelf voor een woning te zorgen.

  • Je doet een beroep op het OCMW voor dienstverlening.

Procedure

  • Je neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW.

  • Een maatschappelijk werker gaat in gesprek met jou om precies te weten wat jouw vraag is en jouw situatie te kunnen bekijken en onderzoeken.

  • Na dat onderzoek, neemt het OCMW een beslissing. Dit gebeurt binnen een termijn van 30 dagen na de aanvraag.

  • Als je een referentieadres krijgt (bij het OCMW), stuurt het OCMW dit door naar het gemeentebestuur.

  • Men checkt regelmatig of je nog aan alle voorwaarden voldoet.

  • Het is ook mogelijk dat er een andere vorm van dienstverlening aangeboden wordt.

Bewijsstukken

Bij het eerste contact met het OCMW breng je jouw identiteitskaart mee.

Het is ook mogelijk dat de maatschappelijk werker je nog bijkomende zaken vraagt.

Naar top