Rijbewijs


Rijbewijzen kan je alleen afhalen op de bevolkingsdienst.

Meebrengen:

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier van het examencentrum
 • eventueel voorlopig rijbewijs
 • kostprijs: 25 euro
 • recente pasfoto (indien niet meer gelijkend)

  Duplicaat van het rijbewijs

Meebrengen:

 • identiteitskaart
 • aanvraag duplicaat rijbewijs afgeleverd door politie in geval van verlies of diefstal
 • oud rijbewijs als je het wilt vernieuwen ingeval van beschadiging, oude foto, …
 • kostprijs: 25 euro
 • recente pasfoto (indien niet meer gelijkend)

  Uitbreiding rijbewijs (hogere categorie of medisch attest)

Meebrengen:

 • identiteitskaart
 • vorig rijbewijs
 • eventueel militair rijbewijs (enkel blauwe kleur!)
 • aanvraagformulier van het examencentrum en eventueel voorlopig rijbewijs
 • medisch attest (voor catergorie C en D of voor bezoldigd vervoer)
 • recente pasfoto (indien niet meer gelijkend)
 • kostprijs: 25 euro

  Voorlopig rijbewijs

Meebrengen:

 • identiteitskaart
 • recente pasfoto (indien niet meer gelijkend)
 • aanvraagformulier van het examencentrum of rijbewijs
 • eventueel bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool
 • eventueel medisch attest (voor catergorie C en D)
 • kostprijs: 25 euro

  Duplicaat voorlopig rijbewijs

Meebrengen:

 • identiteitskaart
 • recente pasfoto (indien niet meer gelijkend)
 • aanvraag duplicaat rijbewijs afgeleverd door de politie in geval van verlies of diefstal

Indien je – na een tijdelijk rijverbod – opnieuw een examen moet afleggen, moet je de rechtbank raadplegen die het vonnis heeft uitgesproken.

  Internationaal rijbewijs

Meebrengen:

 • identiteitskaart
 • een recente pasfoto
 • Belgisch of Europees rijbewijs
 • oud internationaal rijbewijs of eventueel attest van verlies of diefstal
 • kostprijs: 20 euro

Het internationaal rijbewijs is drie jaar geldig.

 

Dienst Burgerzaken

Paardskerkhofstraat 20
3870 Heers
  011 48 01 06
  bevolking@heers.be