Smileypas

Inhoud

De smileypas is een gratis spaar- en voordelenkaart voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die in Heers gedomicilieerd zijn of wonen (co-ouderschap, pleegzorg,…) of in Heers naar school gaan en dit voor deelname aan vrijetijdsactiviteiten (sociale, culturele en sportieve activiteiten) die worden georganiseerd door de gemeente of die de gemeente organiseert in samenwerking met externe partners.

Voor meerdaagse activiteiten vragen we je om aan de volledige reeks deel te nemen.

Een volle spaarkaart geeft kans op een leuke prijs die op het einde van het schooljaar zal uitgeloot worden.

Voorwaarden

Voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die in Heers gedomicilieerd zijn of wonen (co-ouderschap, pleegzorg,…) of in Heers naar school gaan.

Procedure

De smileypas kan je aanvragen aan het onthaal tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum.

  • Breng de kids-ID of identiteitskaart van je kind(eren) mee.

  • Heb je recht op het omnio-statuut? Breng dan een klevertje van het ziekenfonds mee.

Kostprijs

De smileypas is gratis.

Naar top