Sportraad

Bestuur

Taak van de sportraad

De sportraad is het erkende adviesorgaan van de gemeente.  De sportraad bestaat uit een algemene vergadering en een raad van bestuur.  Het bestuur stimuleert en ondersteunt recreatie- en competitiesporten.  Daarnaast wordt advies gegeven aan het gemeentebestuur inzake het sportbeleid.

  • samenbrengen van verenigingen, vrijwilligers en diensten
  • coördineren van activiteiten in de competitie- en recreatiesport
  • geven van advies aan het gemeentebestuur en particuliere instanties
  • voeren van onderzoek en verzamelen van informatie
  • nemen van initiatieven, afgestemd op de behoeften van de bevolking
  • erkennen van nieuwe sportverenigingen
  • openstaan als forum voor ideeën, problemen, …

Doelstelling

De gemeentelijke sportraad adviseert, stimuleert en ondersteunt het sport- en vrijetijdsbeleid in de gemeente

Samenstelling

De sportraad bestaat uit een algemene vergadering en een raad van bestuur.  De algemene vergadering wordt éénmaal per jaar bijeengeroepen voor het verstrekken van informatie, de aanstelling van bestuursleden en de goedkeuring van de werking. De raad van bestuur vergadert maandelijks.  Tijdens de raad van bestuur worden concrete activiteiten uitgewerkt, advies gegeven en een regelmatige werking van de sportraad verzekerd.

Downloads

Naar top