Subsidie kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen bepalen het landschap en bieden beschutting en voedsel voor verschillende dieren en planten. Ze doen bovendien dienst als stapsteen: een kleine oase die dieren en planten gebruiken op hun reis tussen bossen, beken en graslanden. Je kan subsidie krijgen voor het behoud, aanplant of aanleg van deze landschapselementen.

Naar top