Toegankelijkheidsverklaring


Gemeente Heers streeft ernaar om haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website betekent dat de website bruikbaar en begrijpelijk is door elke burger met of zonder beperking. Europa legde hiervoor alle websites van overheden regels op. Onze gemeente voldoet momenteel niet volledig aan deze regelgeving, maar is op de hoogte hiervan en stelt alles in het werk om bij de lancering van de nieuwe website in het najaar van 2023 hieraan te voldoen.