Tussenkomsten in sport, vrije tijd en cultuur

Inhoud

Het OCMW kan tussenkomen in een gedeelte van het lidgeld van de sportclub, toegangsprijs van een activiteit, lidgeld van de bibliotheek, schoolrekeningen, schoolreizen,…

Voorwaarden

Je bent een inwoner van Heers en je ervaart dat je onvoldoende financiële middelen hebt om de gewenste activiteiten uit te oefenen.

De activiteiten moeten vallen binnen de voorwaarden van de tussenkomst.

Procedure

  • Je neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW.

  • Een maatschappelijk werker zal een gesprek met jou hebben om precies te weten wat jouw vraag is.

  • De maatschappelijk werker zal een sociaal en financieel onderzoek doen om te weten of je in aanmerking komt voor de tussenkomst. Het is de bedoeling dat je hier actief aan meewerkt.

  • Op basis van dit onderzoek zal het OCMW beslissen of je effectief een tussenkomst toegekend krijgt. Het is ook mogelijk dat er een andere vorm van dienstverlening aangeboden wordt.

Bewijsstukken

Best breng je, bij het eerste contact met het OCMW, al de volgende zaken mee:

  • identiteitskaart;

  • als er inkomsten zijn: bewijzen van de huidige inkomsten van jou en eventueel je gezinsleden (niet voor de minderjarige kinderen);

  • een overzicht van je spaargelden.

Het is ook mogelijk dat de maatschappelijk werker je nog bijkomende zaken vraagt.

Naar top