Vastgoedinformatieplatform

Als je je woning verkoopt of langdurig verhuurt moet je heel wat informatie zoals overheidsplannen, vergunningen, erfdienstbaarheden, heffingen… ter beschikking stellen aan de koper of huurder.

Tot voor kort moesten burgers, vastgoedmakelaars of notarissen alle documenten apart inventariseren, wat complex en tijdrovend was. Met het Vastgoedinformatieplatform (VIP) van Vlaanderen wordt een grote stap gezet in de digitale transformatie. Informatie die nodig is om een verkoop of verhuur voor te bereiden, zal op één centrale plaats digitaal aangevraagd en opgehaald kunnen worden.

In oktober 2022 ging het Vastgoedinformatieplatform van start voor notarissen en vastgoedmakelaars, nadien stapten lokale besturen gefaseerd in. Vanaf 2 oktober 2023 maakt onze gemeente gebruik van het VIP.

Kostprijs

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 100 euro per kadastraal perceel.

Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).
 

Hoe kan je je aanvraag doen?

  • Een notaris kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in het eNotariaat
  • Een vastgoedmakelaar kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burgers, andere professionele aanvragers of overheidsinstanties kunnen een aanvraag doen via het Vlaamse webportaal
Naar top