Voorschotten op uitkeringen

Inhoud

Als de uitbetaling van jouw sociale zekerheidsuitkering of jouw loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW je een voorschot geven.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag. Zijn er problemen met het in orde brengen van jouw sociale uitkering of uitbetaling van de bedragen, dan kan het OCMW je helpen.

Die voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Voorwaarden

Je ervaart problemen met het indienen van een aanvraag of de uitbetaling van een sociale uitkering.

Procedure

  • Je neemt contact op met het OCMW en geeft aan dat je problemen hebt met het dossier of met de uitbetaling van een sociale uitkering.

  • Een maatschappelijke werker zal een gesprek met jou hebben om precies te weten wat jouw vraag is.

  • De maatschappelijk werker zal jouw dossier nader bestuderen en de mogelijkheden bekijken.

  • De hulpverlening kan eruit bestaan dat de maatschappelijk werker je helpt om jouw dossier in orde te krijgen. Indien je onvoldoende middelen hebt, kan het OCMW beslissen om je een voorschot op deze sociale uitkering te betalen.

Bewijsstukken

Best breng je, bij het eerste contact met het OCMW, al de volgende zaken mee:

  • Identiteitskaart

  • Eventueel het dossier of de aanvraag die je ingediend hebt. Indien je dit hebt, breng je ook de brieven/mails mee waarin staat waardoor het dossier niet in orde geraakt en/of de uitbetaling (nog) niet kan gebeuren.

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker je nog bijkomende zaken vraagt.

Naar top