Whatsapp Buurtpreventie

Veiligheid is voor ons van groot belang. Om een veilige en een leefbare woonomgeving te creëren spelen gemeente en politie een belangrijke rol. Maar ook jij kan een hieraan een grote bijdrage leveren.

Burgers kunnen zich in het kader van buurtpreventie verenigen in een WhatsApp-groep. WhatsApp is een programma voor de smartphone waarmee gratis berichten verstuurd kunnen worden naar meerdere personen tegelijkertijd. Via dit communicatiekanaal kunnen we binnen een bepaald grondgebied informatie uitwisselen tussen burgers en politie en dit volgens een vooraf uitgewerkt stramien.

Jullie zijn immers de extra ogen en oren voor de politie. Door een oogje in het zeil te houden in jouw buurt of wijk en samen met de politie alert te zijn voor verdachte signalen, kan er sneller en meer frequent opgetreden worden en werken we samen aan het voorkomen van de criminaliteit en het verbeteren van het veiligheidsgevoel in jouw buurt.

Naar top