Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (THAB)

Inhoud

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) is een tegemoetkoming die je kunt ontvangen als je 65 jaar of ouder bent én als jouw zelfredzaamheid beperkt is.

Procedure

  • Je neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW of met de sociale dienst van je mutualiteit.

Naar top